Moţiune în Parlament. Maia Sandu trebuie să fie demisă.

iulie 5, 2013

textul moţiunii simple a PCRM, înregistrate în Parlament data de 4 iulie 2013.

Moţiune simplă

asupra politicilor în domeniul educațional,

activității Ministerului Educației și a activităţii ministrului Maia Sandu

 

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în conformitate cu art. 105 din Constituția Republicii Moldova, art. 112-118 din Capitolul VIII al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moţiunea simplă asupra politicilor în domeniul educaţional, activităţii Ministerului Educaţiei şi a activităţii ministrului Maia Sandu.

 Motivarea

 Rezultatele sesiunii de bază a examenului de bacalaureat din acest an reprezintă o catastrofă naţională. Din numărul total de candidaţi (27.715 de elevi), au promovat examenele 16.130 elevi, sau 58,2%. Respectiv, 11.585 de elevi, sau 42% nu au susţinut BAC-ul. Nota medie generală a examenelor a fost de 6,07. Numărul elevilor care au media „10” la examenele de bacalaureat este de 4; numărul elevilor care au media mai mare sau egală cu „9” este de 212 (1,3%); mai mare sau egală cu „8” – 1.939 elevi (12%); mai mare sau egală cu „7” – 7.249 elevi (45%).

 Niciodată în istoria desfăşurării examenelor de bacalaureat în Republica Moldova nu s-au atestat rezultate atît de slabe. Considerăm, că aceste rezultate denotă eşecul politicilor din domeniul educaţiei, promovate de către guvernare din 2009 încoace, domeniul de responsabilitate al Ministerul Educaţiei și nemijlocit al ministrului.

 Datorită modului de organizare şi desfăşurare a examenelor de bacalaureat din acest an, centrele de bacalaureat s-au transformat în camere de detenţie, în loc să fie locuri de creaţie. Decizia Ministerului Educaţiei de a instala camere video de supraveghere în toate centrele de examinare şi de a cheltui mai mult de 7 mln lei pentru acest scop, a fost luată în mod unilateral fără consultaţii prealabile cu societatea civilă. Elevii erau puşi în condiţii de stres psihologic enorm, care nu inspira la gîndirea critică şi creativă, mai ales, că centrele au fost amplasate în incinta sălilor de sport, unde erau ticsiți împreună cîte 200-300 elevi.

 Motivarea Ministerului Educaţiei, precum că instalarea camerelor video este unica metodă eficientă împotriva copiatului este absolut nejustificată. Metodologia susținerii examenului de bacalaureat prevede, că candidaţii înainte de examen semnează o declaraţie pe proprie răspundere, prin care se obligă să nu deţină asupra lor materiale interzise, ce i-ar favoriza în rezolvarea subiectelor. Totodată, declaraţia pe propria răspundere prevede clar, că nerespectarea acestor dispoziţii are drept consecinţă eliminarea de la examen a candidatului. Pentru a controla executarea acestor prevederi, asumate conştient de către fiecare elev, în săli se află supraveghetori. Astfel, utilizarea adăugător la examenele de bacalaureat a camerelor de supraveghere, nu este altceva decît o afişare din start a atitudinii de neîncredere din partea Ministerului faţă de elevi, prezumînd delicvența tinerilor și în așa mod lezînd demnitatea lor.

Cu toate că au fost întreprinse atîtea măsuri, care de fapt s-au dovedit a fi ineficiente, apar tot mai multe semnale că, de fapt, actul de corupţie în timpul desfăşurării bacalaureatului nu a dispărut. Pur şi simplu, corupţia s-a deplasat la nivel de Ministerul Educației, în așa mod și sumele solicitate la cumpărarea notelor, fiind mult mai mari.

 În aceeaşi ordine de idei, este paradoxală situaţia cînd aşa numita luptă cu copiatul a fost inițiată de către ministrul Maia Sandu, care împreună cu membrii Guvernului precedent, a fost demisă la 5 martie 2013, prin moţiune de cenzură pe motiv de corupţie.

 Mai mult decît atît, ministrul Maia Sandu, pînă în prezent nu a întreprins careva acțiuni în legătura cu scandalul de corupţie la procurarea autobuzelor şcolare la preţ dublu și practic nimeni nu a fost sancționat, ci din contra au fost protejați de conducerea ministerului. Prin urmare este evident, că lupta se duce nu cu persoanele responsabile din cadrul ministerului, antrenați în activități ilegale și promovare a politicilor dezastruoase din domeniul educației, ci în mod cinic se lupta cu elevii – viitorul societății noastre.

 Este evidentă legătura cauzală între elaborarea proastă a programelor de studii și cerințele extrem de exagerate din testele de la examen, ceea ce a dus la neconformarea cunoștințelor primite cu cerințele finale de la examen. De exemplu, pentru elevii de la profilul umanitar testul la matematică era de nivelul celor de la profilul real.  Sau, testele la limba engleză au fost elaborate în mod incompetent, elevii fiind duşi în eroare însăşi de formulările incorecte ale testelor respective. Totodată, Ministerul Educaţiei s-a arătat incapabil să asigure publicarea la timp a rezultatelor bacalaureatului.

 În calitate de deputaţi de nenumărate ori am atenţionat despre consecinţele grave asupra viitorului ţării ale procesului de optimizare în sistemul de învăţămînt. Rezultatele de la bacalaureat sunt consecințele implementării așa numitei optimizării a școlilor, care de fapt este lichidarea acestora. Tendinţa negativă a acestui proces se vede prin cifre concrete. În 2010 în Republica Moldova au fost închise 14 şcoli, reorganizate 9 şcoli, iar procentul celor care au picat bacalaureatul era 6 la sută. În 2011 s-au închis 24 de şcoli, s-au reorganizat 14 instituţii, respectiv, 8% nu au susţinut examenul. În 2012 numărul şcolilor închise a crescut pîna la 57, au fost reorganizate 61 de şcoli, în consecință 12% au picat BAC-ul. Se atestă o tendinţă clară de scădere a nivelului de cunoştinţe odată cu optimizarea şcolilor. Se cunoaşte că, conform Hotărîrii Guvernului din 5 iulie 2011, pînă la sfîrşitul acestui an se preconizează optimizarea a altor peste 220 de instituţii de învăţămînt.

 În concluzie este clar, că așa numitele reforme din sistemul educațional începute în anul 2009 și prelungite cu „succes” de actuala ministră Maia Sandu au suferit un eșec total și dacă nu le vom stopa, inclusiv prin aducerea la Ministerul Educației a unor peroane competente, în următorii ani vom avea o statistică urîtă și dezastruoasă în susținerea examenelor de bacalaureatul, devenind un obiect de batjocoră.

 Conform estimărilor Guvernului, implementarea deplină a optimizării în perioada 2011-2013 va genera economii în suma de 230 mln lei, iar cheltuielile pentru reformă vor constitui 215 mln lei, ceea ce înseamnă că „economia pură”, dacă putem în genere să utilizăm aşa noţiuni vorbind de educaţie, se estimează la suma de 15 mln lei. Suntem convinşi că este o crimă să distrugi sistemul învăţămîntului creat pe parcursul a multor decenii, pentru a economisi 15 mln lei, dacă ar putea fi constatate ca economisiri și anume – printre cheltuielile pentru realizarea reformei se prevăd alocări a 2,5 mln lei pentru crearea noilor direcţii în cadrul Ministerului Educaţiei, care s-ar ocupa nemijlocit de optimizare. Sau un alt punct nu mai puţin paradoxal – alocarea a 2 mln lei pentru campanie de informare a cetăţenilor despre avantajele optimizărilor.  

 O altă consecință a optimizărilor este creșterea constantă a ratei abandonului şcolar. Deja la moment datele disponibile ne arată că numărul copiilor neşcolarizaţi este alarmant.     

 Politica de susţinerea și promovare a pedagogilor tot rămîne a fi o problemă a actualului sistem de învăţămînt. Cum putem noi vorbi despre motivarea pedagogilor, pe cînd nimeni din ei nu este sigur de faptul că din 1 septembrie, şcoala lor nu va fi închisă, nimeni din pedagogi nu este sigur că nu va deveni victima a disponibilizărilor. Mai ales, că pe site-ul oficial al Fondului Monetar Internaţional este publicată scrisoarea Guvernului, unde conducerea Ministerul Educație, se obligă să reducă în sfera învăţămîntului 8000 de locuri de muncă, inclusiv 2400 de locuri vacante, ceea ce de fapt înseamnă planificarea disponibilizării a cel puţin 5600 de cadre didactice şi non-didactice, pe viu.

 Este evident faptul lipsei dialogului dintre Ministerului Educaţiei și angajatori prin intermediul Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, astfel încît să fie promovat învăţămîntul mediu de specialitate, iar numărul locurilor la studii universitare şi mediu de specialitate la diferite specialităţi să fie corelat cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

 Totodată, se atestă o lipsă totală a evoluției în domeniul politicilor de susținere a tineretului, în scopul stopării procesului de migrație din Republica Moldova peste hotare. Nivelul burselor studenţeşti rămîne la nivelul anului 2009, locurile bugetare în instituţiile universitare şi mediu de specialitate se reduc, costul contractelor de studii este în permanentă creştere, de asemenea creşte plata pentru cazare în cămine studenţeşti. Se creează impresia, că unica grija a Ministerului Educaţiei este servirea intereselor celor 9 rectori ai instituțiilor superioare de învățămînt de stat din ţară, care sunt membri ai Partidului Liberal Democrat din Moldova, care a și promovat-o pe Maia Sandu în calitate de ministru al educaţiei.

 Unicul program existent de susţinere a tinerilor pedagogi a fost elaborat şi implementat de guvernarea precedentă. Din 2009 încoace Ministerul Educaţiei nu a propus nici un program nou pentru atragerea tinerilor în domeniul pedagogiei, mai ales în localităţile rurale. Mai mult decît atît, din 2009 odată cu venirea noii guvernări, s-a stopat implementarea programului de asigurare a tinerilor specialişti cu locuinţe în mediul rural. Ministerul Educaţiei nu a întreprins nici o măsură ca această situaţie să se schimbe şi tinerii specialişti, inclusiv pedagogi, să fie atraşi la muncă în sate.

 Atitudinea statului faţă de domeniul educaţiei se atestă prin nivelul de finanţare a acestui domeniu în coraport cu PIB-ul. Dacă în 2010 acest indicator era de 9,2%, în 2013 finanţarea învăţămîntului a scăzut pînă la 7,2% din PIB. Responsabilitate directă pentru această scădere drastică o poartă Ministerul Educaţiei, care în perioada elaborării bugetului de stat nu insistă asupra majorării alocărilor pentru domeniul educației.

Tăcerea criminală şi inactivitatea ministrului educaţiei în vederea obţinerii unui buget cuvenit pentru dotarea şcolilor, implementarea programelor pentru susţinerea tinerilor, pentru majorarea burselor şi locurilor bugetare, dă dovadă de iresponsabilitatea și neprofesionalismul conducerii ministerului, pe cînd o simplă analiză ne arată majorări serioase ale bugetelor altor instituţii de stat, spre exemplu, din 2010 pînă la 2013 – bugetul Parlamentului s-a majorat cu 33 mln lei, al Aparatului Președintelui cu 8,6 mln lei, al  Cancelariei de Stat cu 46 mln lei, al Curţii Constituţionale cu 5 mln lei, al Consiliului Superior al Magistraturii cu 16 mln lei, al Curţii Supreme de Justiţie cu 16,9 mln lei, al Procuraturii Generale cu 60 mln lei, al Ministerului Finanţelor cu 264 mln lei.

 Toate aceste şi alte exemple ne arată lipsa unei strategii durabile de dezvoltare a sistemului de învăţămînt din partea Ministerului Educaţiei. Incompetenţă profesională a ministrului educaţiei, doamna Maia Sandu, se completează cu lipsa totală de transparenţă a administrării Ministerului Educației. Ori de cîte ori, noi în calitate de deputaţi am solicitat informaţii, am adresat interpelări și organizare de audieri cu participarea doamnei Maia Sandu, ministrul educației – procesul sau se bloca, sau se tergiversa sub diferite motive, iar interpelările rămîneau fără răspuns. În decembrie 2012 reprezentantul oficial al Ministerului Educaţiei a promis să remită în scurt timp membrilor Comisiei parlamentare de educaţie o informaţie amplă cu privire la planurile de optimizare a școlilor pentru anul 2013. Pînă în prezent acest raport nu a fost prezentat. Exemplul recent este contramandarea audierii Ministrului Educaţiei cu privire la procesul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2012-2013, care a fost inclusă în ordinea de zi a şedinţei Parlamentului data de 28 iunie 2013 prin votarea unanimă a deputaților prezenți la ședința Parlamentului din 27 iunie 2013.

 Aceste şi alte cazuri de ignorare a legislației și cerințelor legale a Parlamentului de către Ministerul Educaţiei și nemijlocit doamna Maia Sandu, încalcă flagrant art.66, lit. i) al Constituției Republicii Moldova, conform căruia Parlamentul exercită controlul parlamentar asupra puterii executive.

 Astăzi constatăm, că aflarea în continuare a dnei Maia Sandu în fruntea Ministerului Educației, va înrăutăți și mai mult situația în domeniul educațional, care va cauza consecințe grave pentru întreaga societate.

 În aceste circumstanţe, Ministrul Educației, Maia Sandu, a pierdut dreptul moral de a realiza politicile în domeniul educațional și a exercita conducerea Ministerului Educației. În așa condiții, reieșind din principiul răspunderii colegiale a Guvernului, și în scopul evitării introducerii unei moțiuni de cenzură asupra activității întregului Executiv, doamna Maia Sandu urmează a fi demisă.

 Dispozitivul

 În virtutea celor menţionate mai sus, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moţiune simplă, constatăm situaţia nesatisfăcătoare în domeniul educaţional, remarcăm eşecul politicilor în domeniul educaţional şi solicităm iniţierea imediată a procedurii de demitere a ministrului Educaţiei Maia Sandu

Две разные Европы.

iunie 26, 2013

статья в „Пульсе”, http://www.puls.md/ru/content/dve-raznye-evropy

17–18 июня в Брюсселе в Европарламенте состоялось очередное заседание Комитета парламентского сотрудничества ЕС — РМ. В эти же дни там же, в Европейском парламенте, прошел круглый стол «Левые альтернативы для Европы». В качестве участников обоих мероприятий мне с моим коллегой, депутатом Александром Петковым, представилась отличная возможность сравнить на практике — чем отличается идея левой Европы от принципов современного праворадикального Евросоюза.

Во-первых, впечатлила огромная разница качественного состава участников этих двух мероприятий. Комитет сотрудничества Евросоюз — Молдова возглавляется двумя сопредседателями. Со стороны Европарламента эту должность занимает личный друг семьи Траяна Бэсеску, евродепутат из Румынии Моника Маковей, экс-прокурор при режиме Чаушеску. С молдавской стороны сопредседателем комитета является не менее одиозный персонаж — Ион Хадыркэ, ставший в советское время лауреатом премии молдавского комсомола имени Б. Главана. На заседание комитета также прибыли молдавские депутаты от правящей коалиции Семен Нае-Плешка, Георгий Брашовский, Борис Виеру…Что сказать, нечасто молдавские граждане имеют возможность услышать голоса этих избранников на заседаниях парламента. Наверное, именно за послушное молчание их и отправили в долгожданную командировку в Брюссель.

Инициатором проведения круглого стола «Левые альтернативы для Европы» стала евродепутат из Латвии Татьяна Жданок. Она известный борец за права русскоязычных в Латвии, ярый противник закона о негражданстве, согласно которому на сегодняшний день в Латвии более 300 тысяч человек лишены основных прав, в том числе права избирать и быть избранными. Среди главных спикеров мероприятия — Джульетто Кьеза, известнейший итальянский политический деятель и журналист, автор десятков книг о России, о глобализации и о роли СМИ в современном мире. Принял приглашение выступить на круглом столе не менее известный российский общественный деятель, политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Активное участие в дискуссиях принял Альгирдас Палецкис, руководитель Социалистического фронта Литвы, который до сих пор борется с властями собственной страны (уже на уровне Европейского суда по правам человека) из-за предъявленных ему обвинений в отрицании советской оккупации Литвы. Также в дискуссиях выступил президент известного международного новостного агентства Роберто Савио, руководитель болгарского фонда «Славяне» Э. Савов, депутаты Европарламента из Италии и Германии и ряд представителей экспертного сообщества из Польши, Чехии, Дании, Венгрии.
Во-вторых, стало понятно, что правым политикам чужды свобода слова и прочие демократические принципы и ценности. Если во время круглого стола каждый имел право высказаться, в том числе критически, по любому обсуждаемому вопросу, то на заседании парламентского комитета неугодные точки зрения пресекались. Еще до начала официального заседания и Хадырка, и прочие депутаты правящей коалиции выразили в беседе со мной твердую уверенность, что любой член делегации сможет участвовать в дискуссиях. Но не тут-то было. Стоило представителям Еврокомиссии выйти из зала, как Моника Маковей запретила мне и А. Петкову высказываться. Мотивировка была следующая: по каждому вопросу говорит только представитель власти. При этом Хадырка (ЛП), Брашовский (ДП), Виеру(ЛП), Чебану (ЛДПМ), Плешка (ЛДПМ) в ответ на мой вопрос об их личных обещаниях соблюдать демократию… промолчали и опустили головы.

Что говорить, если само заседание комитета началось при отсутствии необходимого кворума. Из евродепутатов в зале присутствовала только Маковей, в то время как для кворума по правилам должны быть как минимум по два человека от каждой делегации. Александр Петков попросил всех присутствующих соблюдать правила, но ни Моника Маковей, ни представители Еврокомиссии, ни тем более депутаты правящей молдавской коалиции никак на это замечание не отреагировали. Понятно, что в ситуации выключенных микрофонов и тотальной диктатуры мы с коллегой Петковым покинули заседание комитета в знак протеста.

В–третьих, уровень дискуссий на этих двух мероприятиях разительно отличался, как отличаются между собой мнения детишек из детсада и дипломированных специалистов вуза. Вот представьте себе бывшего министра культуры, либерал-демократа Геннадия Чебану, анализирующего тему договора о свободной торговле с ЕС. Или вот, либерал-демократ Плешка с гордостью рассказывает на официальном заседании о своем «шефе» Филате и затем браво продолжает об «успехах» борьбы с коррупцией в Молдове. Не удивительно, что либерал-демократы забыли в своих вступлениях упомянуть о формулировке, с которой было снято правительство Филата.

…А в это время на круглом столе анализировали глобальный кризис. Значительную часть дискуссии участники круглого стола посвятили обсуждению тезиса о том, что мы становимся свидетелями конца великого проекта человечества — модерна, со своим представлением об идентичности, о национальном государстве. И главный вопрос — что мы делаем дальше? И почему мы боимся обсуждать то единственное, что на самом деле важно, то есть человека?

Итоговые документы этих двух мероприятий заставляют действительно задуматься. Принятый большинством комитета регламент наводит на мысль, что европейские бюрократы настолько антикоммунистичны, что в своем потакании молдавским властям готовы принять участие в прилюдном нарушении Конституции РМ. Часть евродепутатов вместе с депутатами Альянса проголосовали за румынский язык в качестве официального языка комитета. Хотя мы им объясняли, что румынский язык не имеет никакого к нам отношения, то есть 13 статья Конституции. Но им все нипочем. Что говорить, если они решили запретить членам делегации общаться во время заседания комитета на русском языке.

Принятый большинством комитета проект декларации и рекомендаций продолжает рассматривать Молдову и ее власти как «историю успеха» в деле евроинтеграции. Ну что же, мы их предупредили. Еще годик такой «успешной истории», и количество сторонников Евросоюза в Молдове упадет до 1 процента. Вкратце: молдавские власти и европейские чиновники выступают за легализацию в Молдове верховенства коррупции, за нарушение Конституции, за контрабанду, за оптимизацию, за нарушение прав национальных меньшинств, за фальсификацию истории.

А участники дискуссии «Левые альтернативы для Европы» приняли документ «Манифест для Европы». Основной месседж заключается в том, что планетарный клуб с тоталитарными наклонностями разрушает Европу общин, нашу жизнь, нашу демократию, нашу свободу. Наше будущее находится в серьезной опасности. Мы даже не заметили, как постепенно нас передали в руки не имеющей гражданства бездушной олигархии. Сознавая растущий народный протест и грядущий бунт, они готовятся подавить его. Они понимают, что для узурпации власти ими использовались сомнительные средства и обман, они знают, что их «экономические» и «финансовые» законы — это жульничество мирового масштаба, они знают, что их виртуальным деньгам, с помощью которых они управляют нами, суждено превратиться в пепел. Вот почему, вводя новое узурпаторское законодательство, они разрушают немногочисленные сохранившиеся демократические институты и в то же время накладывают руки на все еще доступные материальные ценности: землю, водные запасы, продовольствие, заводы, сбережения, историю, памятники и людские ресурсы. Если мы не остановим их, они скупят все по бросовым ценам и приватизируют.

Основной призыв левой альтернативы — создание новой Европы, в которой бедность должна быть объявлена «вне закона», в которой будет обеспечена гарантия полной занятости и справедливой оплаты труды.

Хадыркам, маковеям, брашовским и прочим «евроинтеграторам» не понять одной простой истины — другая Европа не только возможна, она необходима!

В Вашингтоне обсудили европейский неонацизм.

iunie 25, 2013

статья в „Пульсе”, http://www.puls.md/ru/content/v-vashingtone-obsudili-evropeyskiy-neonacizm

4 июня в Вашингтоне в здании Конгресса США состоялась конференция Международного правозащитного движения «Мир без нацизма».

Стараясь привлечь внимание мировой общественности к проблеме возрождения «коричневой чумы», «Мир без нацизма» за последнее время провел немало международных мероприятий в Москве, Киеве, Страсбурге, Варшаве, Торгау, Риге. Вашингтон стал первой значимой антинацистской дискуссионной площадкой на американском континенте.

Участниками мероприятия стали общественные деятели, политики, парламентарии из разных стран мира. Среди гостей были замечены ряд американских конгрессменов, представители Госдепартамента. Так, член Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис отметил, что «Конгресс США и американское правительство сделают все возможное для того, чтобы нацизм в любом своем проявлении не возродился ни в одной стране мира, включая и страны Европы». Американский законодатель подчеркнул также проблему растущей активности неонацистов в самих США. Речь идет в первую очередь о многочисленных актах вандализма в отношении синагог и других еврейских институтов.

Мне как непосредственному участнику этой конференции показалось, что большая часть наших американских коллег — гражданских активистов, журналистов, ученых — остались шокированными после выступлений представителей европейских стран. В самом деле, разве придет в голову среднестатистическому американцу, что в одной из стран — членов Евросоюза могут сжигать дома людей только потому, что они ромы? Когда об этом говорил известный венгерский антифашист, одновременно показывая собственные фотографии кровоподтеков и побоев, полученных от местных неонацистов, зал просто замер. В том числе от осознания того, что венгерские неонацисты уже представлены в национальном парламенте посредством партии «Йоббик».

Такая же реакция американской части зала была на не менее шокирующую для них информацию о Греции. Вроде как родоначальница демократии, а 18 мест в нынешнем парламенте имеет неонацистская партия «Золотая заря». Та самая партия, в которую, по уставу, могут вступить «только арийцы по крови и греки по происхождению».

Участники конференции были проинформированы о том, что лидера Социалистического фронта Литвы Альгирдаса Палецкиса осудил суд за отрицание советской агрессии. А известного российского историка Александра Дюкова объявили в Литве персоной нон грата за попытку организации исторической фотовыставки.

Напоминание латышского депутата Сейма Ирины Цветковой о том, что более 300 тысяч ее земляков лишены 79 основных прав, в том числе права избирать и быть избранным, заставило многих вновь задуматься о «принципах и ценностях» Европейского союза, чьим членом с 2004 года является Латвия.

Что характерно, упоминания о Республике Молдова как проблемной с точки зрения возрождения нацизма стране звучали в выступлениях сразу нескольких авторитетных деятелей. Так, первый заместитель руководителя «Мир без нацизма» Валерий Энгель не раз говорил о Молдове в непосредственной связке с прибалтийскими странами.

Признаться, было немного жаль разочаровывать тех в зале, кто если и слышал когда-либо о Молдове, то только лишь в номинации «истории успеха». Однако факты говорили сами за себя. Сознательная фальсификация истории, румынизация подрастающего поколения посредством системы образования и учебников по «истории румын», героизация нацистского преступника Антонеску, выдвижение антисемита Пауля Гомы на Нобелевскую премию, ксенофобские законопроекты, отрицатели холокоста в качестве ведущих на общественном телевидении, закрытие единственного оппозиционного телеканала, — вот лишь несколько в силу ограниченности времени приведенных мною примеров.

При этом пришлось предупредить коллег о ксенофобских воззрениях и законодательных инициативах нового председателя парламентской комиссии по внешней политике А. Гуцу. Чтобы заранее были готовы не подавать ей руки во время официальных встреч.

Было видно невооруженным глазом, как часть зала неприятно съежилась, услышав в выступлении о коммунистах и Серпе и молоте. Но эта стереотипная заминка длилась секунды, ровно до тех пор пока я не уточнила главного. За коммунистов в Молдове голосуют минимум 40 процентов граждан. Отношение сразу же стало инстинктивно другим. Ведь запреты символов нарушают демократию. Поэтому пришедшая как раз во время выступления новость о решении Конституционного суда была встречена в зале Конгресса США позитивно.

После мероприятия, в неофициальной обстановке, ко мне подошли несколько американских участников и рассказали о возрастании поддержки Коммунистической партии США со стороны городского населения. Правда, подчеркнули они, у американской Компартии был бы еще более мощный потенциал, если бы она обладала доступом к национальным СМИ и финансовыми ресурсами.

По окончании дискуссий участники дискуссий приняли резолюцию с призывом к мировой общественности противостоять возрождению нацизма. Отдельной строкой прописано обращение к Хельсинкскому комитету Конгресса США с просьбой провести специальные слушания по вопросу сотрудничества в борьбе с нацизмом.

Уверена, что присутствовавший на мероприятии представитель посольства РМ в США записал все высказанные в Конгрессе обвинения в адрес молдавских властей и передаст их обвиняемым. Пусть ОНИ делают выводы.

От Конституции к легионерскому праву.

mai 21, 2013

моя статья в „Пульсе”, http://puls.md/ru/content/ot-konstitucii-k-legionerskomu-pravu

16 мая в здании Кишиневской муниципальной библиотеки прошла презентация сборника документов «Железная гвардия в Бессарабии». Авторы издания – Александру Морару и Бенедикт Чуботару – публикуют 300 архивных документов, цель которых – доказать правомочность деятельности легионерского движения в межвоенной Румынии. Иными словами, авторы опуса вознамерились утвердить читателей в мысли, что легионерское движение было вполне себе респектабельным движением национального освобождения румынского народа из-под оккупации иностранных сил.

Кто-то может задать справедливый вопрос – зачем акцентировать внимание на такие мелочные по масштабу события, когда страна в хаосе, а Конституционный суд уничтожает последние остатки демократии? Вроде как нужно сосредоточиться на главном, а разборки с историческим прошлым оставить напоследок. Все это так, но только вот пролистав пару страниц этого сборника, невольно приходишь к мысли, что книга-то не столько о прошлом, сколько о темном настоящем и о планах реальных заказчиков на недалекое будущее.
Как возникли и почему стали популярными легионеры в межвоенной Румынии? Тотальная коррупция политического класса, бедность, глобальная несправедливость, падение нравов – вот основные проблемы румынского общества после Первой мировой войны. Политический класс в лице практически всех тогдашних партий виделся не как выразитель народной воли и его ценностей, а двигатель сугубо интересов международной финансовой олигархии. Посредством хорошо продуманной пропаганды и навязанных стереотипов, часть румынского общества все больше склонялась к мысли, что основной тормоз прогресса – так называемые «чужеродные элементы», которые формировали доминантные слои общества. Знакомая картина, не правда ли?
Как объясняют в предисловии авторы, румынские образовательные, финансовые институты и СМИ в большинстве своем были подконтрольны представителям национальных меньшинств, большинство из них – евреи. Так вот, по мнению Морару и Чуботару, «непропорционально большое» представительство нерумын среди свободных профессий (адвокаты, журналисты, творческие союзы, университетские профессоры) и среди студентов создавали у румын впечатление, что их страна находилась под оккупацией.
В книге приводятся следующие цифры. Количество румынских студентов на самых важных факультетах ВУЗов страны (право, медицина, инженерия, торговля)  было ниже по сравнению с национальными меньшинствами. Так, в университете в Яссах на медицинском факультете 67% студентов были евреями, а на фармацевтике – более 70%. В Черновицком  университете из 1300 студентов только 300 были румынами и 150 – других национальностей, а 850 человек были евреями.
Как следствие, в поисках голосов недовольных избирателей стали организовываться соответствующие партии. В 1923 году образовалась партия кузистов. Их антисемитский месседж был перенят рядом партий. Авторы книги оправдывают эти партии, объясняя, что это делалось не потому, что им было близко антисемитское содержание, а чтобы обезоружить потенциально опасного предвыборного конкурента, перенять его лозунг. Лидер легионеров – Кодряну вышел их этой партии кузистов, где активно занимался студентами. Спасение, по Кодряну, – формирование «нового человека», то есть румына из старины, «до-модернизационного» румына.
Легионеры были против любой формы модернизации. А между модернизацией и демократией они ставили знак равенства.
Кодряну выработал отношение к демократии в «Доктрине легионерского движения»: «Демократия разбивает сплоченность румынского народа, разделяя его на партии, сея вражду и оставляя его незащищенным перед лицом сильной власти иудеев. Только один этот аргумент является настолько тяжелым для нашего существования, что было бы достаточно, чтобы демократия была заменена на любое другое правление, которое сможет гарантировать нам сплоченность и объединение, то есть жизнь».
То есть, как пишут авторы книги, по мнению легионеров, демократия и румынский народ несовместимы, демократия означает смерть народа, а существование народа означает исключение демократии.
Это утверждение подтверждено высказываниями в «Доктрине легионерского движения». «Демократия превращает миллионов чужаков в румынских граждан. Делая их равноправными с Румынами. Давая им те же права в государстве. Равенство? На каком основании? Мы здесь уже тысячи лет. С плугом и оружием. С работой и нашей кровью. Откуда равенство с теми, кто пришел сюда 100, 10 или 5 лет назад? О прошлом: Мы создали это государство. О будущем: Мы, Румыны, имеем историческое обязательство по сохранению Великой Румынии. У них же нет ни одного обязательства. Какую ответственность могут нести чужаки перед историей за исчезновение Румынского Государства?»
То есть, объясняют авторы, по-настоящему румынское государство, государство румын, предназначено быть инструментом решения проблем нации, а не населения. Любое решение государства должно было принимать в расчет не только проблемы прошлых поколений, но и облегчить задачу будущим поколениям.
Исходя из этих антидемократических убеждений, легионеры жестко критиковали Конституцию Румынии 1923 года, более всего их возмущало включение пункта о соблюдении прав национальных меньшинств. Напомним, что, в отличие от ранее действовавшей конституции 1866, Высший закон от 1923 года закреплял всеобщее равное прямое и обязательное избирательное право при тайном голосовании, упразднял цензовую избирательную систему. Конституция декларировала равные „гражданские и политические права” для всех румынских граждан без различия народности, языка или религии.
Авторы указывают, что легионеры также были против системы выборов, согласно которой депутаты избирались только по партийным спискам. Так как, по их мнению, в этом случае народ имел право избирать только тех, кто был предложен в списки международными олигархическими кланами.
На основе проделанного анализа, авторы приходят к выводу, что и по моральному, и по функциональному аспекту, Кодряну и легионеры несравнимо более достойны, более честные, чем либералы, цэрэнисты, демократы, либерал-демократы. Для авторов ясно, что именно легионерское движение представляло народ, но никак не демократы разных мастей.
В качестве доказательства, в книге приводится «история успеха» легионеров.  В течение 10 лет легионерское движение выросло из 5 членов и сторонников до множества сотен тысяч, и согласно некоторым исследованиям, до 1 млн 100 тысяч (из 3,8 млн избирателей на тот момент в «Великой Румынии»).
А как же быть с насилием и убийствами, спросите вы? Авторы книги объясняют, что методами политической борьбы легионеров были не насилие, а методы убеждения – дискуссии, семинары, добровольческие рабочие отряды.
Откуда же насилие? Морару и Чиботару пишут, что в течение целых пяти лет (1928 – 1933) легионеры не совершали насилия. И только в 1933 году, несколько групп легионеров якобы без согласования, по собственной инициативе, совершили пару убийств государственных деятелей, но оправданных и по делу (как пишут авторы). А вот Николая Йоргу, по версии авторов, убил …вездесущий сталинский НКВД.
…В ноябре 2009 года Министерство юстиции официально зарегистрировало Национал-христианское движение в Молдове. Согласно Уставу этой организации, ее идеологией является легионерская доктрина. Подпись под сертификатом регистрации поставил тогдашний министр Александру Тэнасе.
Сегодня председатель Конституционного суда Александру Тэнасе, вместе со своими подельщиками, четко следуют идеологии разрешенных ими легионеров. Уничтожают Конституцию, демократию, права национальных меньшинств. Что может за этим последовать, история нам показала.
P.S. «Для меня, другое население на земле моей страны, будь оно интеллигентное или неинтеллигентное, моральное или аморальное, в любом случае, это население является врагом здесь, в моей стране. И я должен бороться против врага всеми средствами, которые мне предоставляет ум, закон и мое румынское право». Из «Доктрины легионерского движения», Корнелиу Зеля – Кодряну.

Восток встречается с Западом.

mai 3, 2013

25 апреля этого года в немецком городе Торгау прошли торжественные мероприятия по случаю годовщины со дня события, ставшего известным как встреча на Эльбе. Именно здесь в 1945 году войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. Именно здесь, в этот день была сделана ставшая знаменитой фотография пожимающих друг другу руки советского и американского лейтенантов, на фоне надписи «Восток встречается с Западом».

68 лет спустя, по приглашению мэрии, в город Торгау съехались представители дипломатических миссий, политики, международные и немецкие неправительственные организации. Приглашение получило также руководство международного правозащитного движения «Мир без нацизма». В качестве руководителя представительства «Мира без нацизма» в Молдове, мне также удалось побывать тут в этот исторический день. 

 
Программа началась с митинга у советского памятника в честь встречи союзников. На памятнике надо остановиться подробнее. Это большой монумент, и еще издали бросается в глаза крупная надпись на русском языке – «СССР». Подходя ближе, заметен и символ победителей – серп и молот. Единственная надпись на памятнике сделана на русском языке: «Слава победоносной Красной армии и доблестным войскам наших союзников, одержавшим Победу над фашистской Германией». И внизу, на табличке, перевод на немецкий и английский языки. 
 
Напротив памятника, с другой стороны дороги, находится каменная стела, надпись по-немецки на которой гласит «Благодарим советских граждан за освобождение».
 
На митинге первое слово было предоставлено генеральному консулу России в Лейпциге. Его речь прозвучала на русском языке. Он говорил о Победе и о том, как важно хранить память. Далее выступил консул США. Он тоже говорил о Победе и о том, как важно хранить память. Собственно, это стало лейтмотивом всех выступлений. 
 
После окончания митинга, в главном зале мэрии Торгау был организован круглый стол «68 лет Победы над нацизмом – никогда больше!». Кстати, перед фасадом мэрии, по случаю торжественных мероприятий, были установлены три государственных флага – России, США и Германии. Отдавая дань памяти ветеранам антигитлеровской коалиции, участники обсудили возможные шаги, направленные на увековечивание памяти ветеранов СССР и Соединенных Штатов Америки, уничтоживших нацизм в Европе в 1945 году. К таким мерам относится создание международного фонда поддержки ветеранов антигитлеровской коалиции, а также создание двух монументов в память о сотрудничестве народов двух стран в годы войны – в США и РФ. Также, была обсуждена возможность проведения торжественных мероприятий в городе Торгау в 70-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй Мировой войне.
 
Как было отмечено во время дискуссий, вторая мировая война стала возможной вследствие недооценки опасности нацистского режима в нацистской Германии со стороны международного сообщества, ошибок ведущих стран мира в преддверии войны, неспособности их договориться друг с другом о механизмах противодействия этому злу.
 
Говорили и о проблемах современности, о попытках фальсификации истории. Как оказалось, по словам мэра Торгау, и у них в городе не все так спокойно, как кажется на первый взгляд. Всего через пару дней у этого же памятника планируют провести свою акцию местные неонацисты. Как рассказала мэр, пару лет назад местный муниципалитет запретил неонацистам маршировать по улицам Торгау, но суд это решение отменил. Сейчас местные органы власти работают над законопроектом, который мог бы в дальнейшем дать им право на отмену неонацистских мероприятий. 
 
Присутствовавшие на мероприятии представители неправительственных организаций из Торгау рассказали о своих акциях по противодействию возрождению нацизма. Они создали организацию «Гражданская инициатива за демократию», которая борется с неонацистскими маршами демократическим средствами. При этом наши немецкие коллеги-антифашисты не перестают напоминать известное немецкое выражение: «Выгнать нацизм из голов». Они советуют вести системную работу с молодежью, чтобы предотвращать опасность, а не бороться со следствиями уже укоренившейся заразы. 
 
Как отметил в своем выступлении президент «Мира без нацизма» Борис Шпигель, сегодня в Европе практически не осталось стран, в парламентах (а в ряде случаев и в правительствах) которых не были бы представлены крайне правые националистические партии. По его словам, возрождение нацизма наблюдается в таких странах как Молдова, Румыния, страны Балтии, причем в Молдове и Румынии это находит поддержку среди властей. 
 
Запоминающимся стало выступление авторитетного немецкого политика Герта Вайскирхена, который в недавнем прошлом был уполномоченным ОБСЕ по вопросам антисемитизма, а также депутатом немецкого парламента. По его мнению, сегодня свобода оказалась под угрозой во многих странах. Вайскирхен считает, что нельзя забывать, что Освенцим был освобожден Советской армией. Нельзя забывать, что советские граждане освободили от смерти тех, кто был приговорен к смерти немцами. И это было сказано немцем. 
 
Немало удивленных лиц пришлось увидеть в зале во время своего рассказа об особенностях реабилитации нацизма в Молдове. В головах немцев никак не укладывается мысль, что власти столь рекламируемой «истории успеха» могут осознанно прославлять приспешника Гитлера Антонеску, в том числе на страницах учебников по истории. 
 
На фоне таких конкретных примеров, все участники круглого стола отметили, что принятие антинацистских законов парламентами всех европейских стран стало бы важным законодательным заслоном коричневой чуме. Собственно, в Молдове такой законопроект был зарегистрирован фракцией ПКРМ еще в декабре 2011 года. Но, как известно, наши местные «евроинтеграторы» во главе с нынешним судьей Конституционного суда либералом Виктором Попа квалифицировали этот проект как «противоречащий Декларации независимости РМ от 1991 года». 
 
Во время дискуссий руководство «Мира без нацизма» презентовало свой проект по учреждению международной премии с одноименным названием. Ее цель – привлечь внимание мировой общественности к проблеме возрождения нацизма, а также повысить престиж антинацистской деятельности, поддержать инициативы антифашистов в различных странах мира в общественно-политической сфере, журналистике и литературе, а также в научной и поисковой работе. 
 
Кроме того, «Мир без нацизма» презентовал в Торгау Всемирную антинацистскую хартию. Это международная декларация фундаментальных принципов  антинацистской деятельности, в основе которой лежат общие цели и принципы противодействия расизму, ксенофобии, радикальному национализму, религиозной ненависти и неонацизму. Этот документ открыт для подписания. 
 

По итогам всего увиденного и услышанного, в который раз убеждаюсь, что всех молдавско-румынских националистов надо бы в срочном порядке хотя бы на пару дней откомандировать за свой счет в Германию. Пусть проедутся по стране, посмотрят на более чем 800 памятников советским воинам-освободителям по всей стране, почитают надписи на русском языке, пофотографируются на фоне серпов и молотов. Может, хотя бы в Германии наши местные унионисты поймут, что без Дня Победы не было бы современной Европы.

 

Как стать «историей успеха». Молдавские уроки.

aprilie 22, 2013

перевод с английского моего выступления на конференции в представительстве Евросоюза в Загребе (Хорватия), посвященной политике Восточного партнерства.

В течение последних нескольких лет структуры Евросоюза представляют Республику Молдова как «историю успеха», как пример разумного внедрения реформ, как пример прогрессивной демократии.

Думается, что нашим коллегам из остальных пяти стран – участников Восточного партнерства очень хотелось бы понять молдавский секрет успеха. Уверена, что они прилагают немалые усилия для анализа молдавского опыта, благодаря которому наша страна получает самую большую подушевую финансовую помощь в рамках программы Восточного партнерства.

Не сомневаюсь также, что многим гражданам Евросоюза было бы интересно узнать, на какие такие важные дела тратятся деньги из их карманов.

Поэтому, вниманию граждан ЕС и вниманию властей Украины, Азербайджана, Армении, Грузии и Беларуси представляем молдавские уроки по продвижению в любимчики европейских структур и, в частности, в лидеры Восточного партнерства.

Урок первый. «История успеха» нуждается в успешных лидерах.

В Молдове на руководящих государственных постах сплошь и рядом успешные лидеры. Так, например, на данный момент 3 министра имеют официальный статус подозреваемых в уголовных делах, связанных с коррупцией.

Или вот пример – молдавский премьер-министр Филат, лидер одной из правящих партий, замешан в скандальном деле по оказанию политического давления на государственную налоговую инспекцию.

Другой случай произошел недавно в здании правительства, где, впервые в истории независимой Молдовы, были произведены обыски. В результате, ряд правительственных чиновников оказались под следствием.

Здесь я должна утончить, что никому из руководителей страны, никому из министров и чиновников, замешанных в скандалах и коррупционных актах,  не пришла в голову мысль добровольно подать в отставку. Европейский подход, не правда ли?

В марте молдавское правительство было отправлено в отставку, за коррупционность. И как вы думаете, какие выводы за этим последовали? Всего через несколько недель так называемый президент предложил новую кандидатуру на премьер-министра. Вернее сказать, старую-новую кандидатуру, поскольку им оказался все тот же Филат, чуть ранее отстраненный за коррупцию.

Или вот еще пример успешного лидера. Речь идет о руководителе другой правящей партии – Владе Плахотнюке, который до недавних пор являлся первым вице-спикером парламента. Так вот, по информации Высшего суда Лондона, он был замешан в рейдерских атаках на ряд молдавских банков и предприятий. Более того, с 2007 года он находился под мониторингом Интерпола. Как вы понимаете, более успешного человека для продвижения идеи европейской интеграции вряд ли можно найти.

Было бы несправедливо не вспомнить в этом контексте и так называемого президента, г-на Тимофте. Он был избран на эту функцию с четвертой попытки. В то время как Конституция Молдовы предусматривает только две попытки, в противном случае должны следовать досрочные парламентские выборы. Исходя из этого, он занимает пост президента страны незаконно, в нарушение Конституции. Кстати говоря, в советское время, Н.Тимофте был судьей. Недавно стал известен случай, когда советский судья Тимофте приговорил человека к принудительному лечению в психбольнице, за антисоветскую деятельность. Парадоксально, но сегодня господин Тимофте находится в числе тех, кто осуждает советский режим за тоталитаризм.

В общем, вывод первого урока таков. Для получения позитивного отношения евроструктур нужна хорошая, добропорядочная команда во власти. Команда, как в Молдове.

Урок второй. «Истории успеха» не нужна сильная оппозиция.

Если оппозиция все же присутствует, то власти обязаны как можно быстрее от нее избавиться, любыми путями. Так, как это пытаются делать правящие партии в Молдове. Посудите сами. До 2009 года, руководители таких важных институтов, как ЦИК и Счетная палата, избирались по предложению оппозиционных партий, согласно рекомендациям Совета Европы. После 2009 года, практика контроля оппозиции над властью закончилась. Также, альянс изменил законодательство таким образом, чтобы власть была имела большинство в таких структурах как КСТР и ЦИК.

Более того, согласно опубликованному секретному протоколу по созданию правящей коалиции, правящие партии разделили между собой не только министерства, но институты государственной власти, которые по определению должны быть независимыми. Поделили на троих Национальный центр антикоррупции, Высшую судебную палату, КСТР, Таможенную службу, Налоговую службу, Антимонопольное агентство, ряд государственных предприятий.

12 июля прошлого года парламентское большинство приняло закон о запрете использования советской символики в политических и пропагандистских целях. Закон вошел в силу с 1 октября прошлого года. Вы спросите – какое отношение это имеет к теме демократического развития? – Имеет самое непосредственное отношение.

Потому что принятие этого закона является попыткой ликвидировать оппозицию в Молдове. Потому что серп и молот являются символами молдавской Партии коммунистов. Потому что на последних парламентских выборах в 2010 году ПКРМ получила 40% голосов. Потому что на последних местных выборах в 2011 году 203 примара городов и сел были избраны по спискам ПКРМ. Потому что на последних местных выборах, в 2011 году, были избраны 203 примара, которые баллотировались по спискам ПКРМ. Так что, нравится это кому-либо или нет, но как минимум 40% молдавких граждан сознательно голосуют за серп и молот. И это их демократический выбор.

Третий урок. В «истории успеха» свобода слова совсем не обязательна. Чтобы критически настроенные СМИ не разрушали провластные мифы, они должны быть закрыты.

5 апреля прошлого года в Молдове был закрыт частный телеканал. Это произошло впервые в истории РМ. Это канал обладал общереспубликанским покрытием. Общее количество телезрителей канала составляло около одного миллиона человек. Большинство программ выходили на русском языке. Это был единственный телеканал, который критиковал политику власти.

Четвертый урок. Деньги, полученные от ЕС и других международных партнеров в качестве грантов и кредитов, должны идти на закрытие дыр в госбюджете и в собственные карманы, а не на модернизационные проекты.

По крайней мере, можно привести всего пару красноречивых результатов европейской помощи. За последние пару лет в Молдове были закрыты более сотни школ. С этим, кстати, связан громкий скандал с закупкой правительством сотни школьных автобусов по двойной завышенной цене. Вот так вот, без особых усилий, деньги Мирового банка осели в чьих-то карманах. В то же время, официальная статистика показывает, что около 30 % детей школьного возраста не посещают учебные заведения. Материнская смертность выросла вдвое. Уровень преступности достиг 40%.

Молдавская «история успеха» может преподнести вам еще много других полезных уроков того, как получить благосклонность Евросоюза. Но я должна предупредить вас и об обратной стороне медали, в случае, если кто-то из вас решится внедрить эти уроки на практике.

Каждый день более сотни семей покидают Молдову, более трехсот тысяч молдаван стоят в очередях для получения другого гражданства. Все социологические опросы констатируют: около 80% граждан считают что страна движется в неправильном направлении. Количество сторонников евроинтеграции снизилось с 70% до 40%.

Гражданское общество Молдовы начало протесты, чтобы добиться досрочных парламентских выборов. Чтобы прекратить высокопарные европейские лозунги об истории успеха. Чтобы начать реальную модернизацию и демократизацию страны, согласно европейским принципам и ценностям.

 

Пора всё менять. Потом будет поздно.

martie 25, 2013

статья в газете „Пульс”, http://puls.md/ru/content/pora-vsyo-menyat-potom-budet-pozdno

Легионерское шествие в Риге и его отзвуки в Молдове. Записки очевидца.

11 марта — в Вильнюсе, 16 марта — в Риге, 31 июля — в Синимяэ, 1 декабря — в Кишиневе… Календарь современного европейского неонациста периодически пополняется все новыми датами и местами проведения масштабных демонстраций. Латышские легионеры приспособились к новым реалиям вседозволенности и безнаказанности раньше всех — ультранационалистические марши проходят в Риге с 1994 года.

Под «Бухенвальдский набат»

Рижский марш легионеров 16 марта 2013 года стал топовым в мировых СМИ. Особую популярность в Интернете получили видеоролики, показывающие, как ветераны латышского легиона Waffen SS и их почитатели возлагают цветы к памятнику Свободе под звуки «Бухенвальдского набата» в исполнении Магомаева. Не меньший интерес мировой общественности вызывают кадры, где депутаты Сейма Латвии от ультраправой партии «Всё для Латвии» прорываются к месту проведения антифашистской акции и срывают фотографии узников концлагерей. Законодателей взбесили антифашистские песни и монотонное зачитывание через громкоговоритель перечня злодеяний латышского легиона. Их бешенство можно понять. Своей оригинальной акцией протеста антифашистам удалось сорвать «аккуратное и культурное» легионерское шествие.

По приглашению Латвийского антифашистского комитета мне удалось побывать в эти дни в Риге и воочию посмотреть на тамошних ультраправых. В этом году в демонстрации приняли участие около тысячи человек. Это не только и не столько отморозки и бритоголовые, это и вполне респектабельно выглядящие люди среднего возраста, пришедшие со своими маленькими детьми, и молодежь, в том числе явно несовершеннолетнего возраста. Ну и, конечно, пару десятков стариков — те самые ветераны.

В первых рядах участников марша — депутаты латвийского парламента. Если в 2010 году их крайне правая партия получила восемь мандатов, то уже на внеочередных парламентских выборах 2011 года они получили представительство 14 депутатов. Они входят в правящую коалицию Латвии.

Участники марша несли флаги Латвии, несколько черных флагов со стилизованной свастикой, плакаты, уравнивающие Сталина и Гитлера, а также перечеркнутую советскую и нацистскую символику. При этом пели легионерские латышские песни, в том числе военную композицию «Мы били этих вшивых всегда, всегда» (под «вшивыми» имеется в виду Красная армия. — Прим. авт.).

Кто такие?

Непосвященные люди могут задаться вопросом: а на каком основании мы причисляем участников марша к неонацистам? Может, основная часть — просто жертвы «тоталитарного советского прошлого», которые поминают якобы черные пятна своей национальной истории?

16 марта в 1944 году первый раз латвийские части войск СС (15 и 19 дивизии) совместно с немцами участвовали в боевых действиях против наступающих советских войск под Ленинградом. Достаточно после окончания марша и митинга подойти к памятнику Свободы и внимательно присмотреться к их сакральному месту. Да, лежит груда цветов, а в центре — красивая фотография местного героя, латышского коллаборациониста в нацистской форме. На венках — траурные ленты в честь Латышского добровольческого легиона, входившего в состав войск СС.

До митинга антифашисты возложили к памятнику венки с лентами «Жертвам нацизма в Латвии». Пара студентов перед самым митингом публично одну из лент разрезали и сорвали, а на антифашистские венки наложили кучу цветов.

Руководитель местного «Объединения против нацизма» Янис Кузинс после акции прямо возле памятника был избит участниками марша. Иными словами, в Риге получают официальное разрешение и шествуют неонацисты.

«Агенты Кремля»

Параллельно с этими событиями в столице Латвии проходил круглый стол, на котором собрались антифашисты, общественные деятели, политики из 10 стран, в том числе из США, Германии, Израиля, Бельгии, Италии, России, а также из Европарламента. Главный вопрос в повестке дня — возрождение нацизма в Европе.

Несмотря на обещания, латвийские националисты — депутаты и общественники — так и не пришли на это мероприятие. Единственное, на что они оказались способны, так это подослать на круглый стол пару безмолвных активистов с плакатами — обвинениями в том, что мы, якобы, агенты Кремля. То есть если антифашист — так обязательно это рука Москвы. Что и говорить, депутаты законодательного собрания Нью-Йорка, журналисты из США, уполномоченный ОБСЕ по вопросам антисемитизма 2005–2008 гг. из Германии и прочие гости мероприятия из Западной Европы очень удивились такому месседжу. Как, впрочем, удивились они всему тому безобразию, которое произошло у них на глазах в столице члена Евросоюза. Ведь в Германии, как и во многих западноевропейских странах, существует антинацистское законодательство, а отрицатели Холокоста могут преследоваться по закону.

По ходу дискуссий стало понятно, что удивляться уже поздно.

«Ночь под свастикой»

Все можно бы было изменить намного раньше, в начале 90-х годов. Тогда, когда в Латвии решался вопрос о статусе неграждан. И вопрос решился в 1995 году, правда, не в пользу 300 тысяч человек, которые с тех пор лишены 79 прав, в том числе права избирать и быть избранными. Перед вступлением в ЕС гордящиеся своей демократией страны могли бы потребовать от руководства Латвии прекратить эту вопиющую дискриминацию. Этого не было сделано.

С начала 90-х в Латвии внедряется националистическая система образования. Так, учебники по истории для латышских и русских детей различаются по своему содержанию. В русских книгах вообще ничего не сказано о поведение Латвии и латышских солдат в период 1941–1945 гг., а в латышских учебниках говорится об участии латышей в войсках СС, а коллаборационисты представлены героями, боровшимися за свободу Латвии от советских оккупантов.

На так называемые «уроки правды» в латышские школы приходят члены и сторонники партии «Все для Латвии», зачастую в нацистской форме, и преподают.

Кроме того, в Латвии на протяжении целого ряда лет возводятся памятники и мемориалы солдатам гитлеровского Вермахта. Последний из таких памятников — бойцам вспомогательных нацистских полицейских батальонов, которые находились в составе латвийского легиона Waffen SS — был открыт в городе Бауска 14 сентября 2012 года. На памятнике выбита надпись «Латвия должна быть латышским государством», подразумевающая необходимость принудительной ассимиляции нелатышского населения страны.

Эти и другие «воспитательные» продуманные меры и привели к тому, что если в 1998 году 16 марта в марше принимали участие несколько десятков стариков, то за последние годы количественная и структурная картина меняется, приходит все больше молодежи. В то время как представительство националистов в парламенте, как уже отмечалось, возрастает.

…15 марта мы вместе с гостями — антифашистами из разных стран были на показе нового фильма «OSTLAND. Ночь под свастикой». Часовое содержание фильма камня на камне не оставляет на концепции националистов о том, что легионеры — борцы за свободу Латвии против красной угрозы. Автор фильма Николай Кабанов, депутат Сейма, на основании документальных источников утверждает, что только в 1941 году в Латвии были убиты около 70 тысяч евреев, а также около 10 тысяч человек других национальностей. Жертвами сталинских репрессий стали около 1500 человек разных национальностей.

Говоря об этих цифрах и о попытках уравнения нацизма и коммунизма, мне запомнилось высказывание во время дискуссий Герта Вайскирхена (депутат Бундестага с 30-летним стажем, уполномоченный ОБСЕ по вопросам антисемитизма в 2005–2008 гг). Он сказал буквально следующее: «Я всю свою жизнь был антикоммунистом. Но я всегда защищал факты истории. Гитлер и Сталин — это не одно и то же. Если бы СССР отчаянно не боролся, то весь европейский континент стал бы жертвой нацизма. Это был бы конец истории, наступили бы темнота, насилие, уничтожение».

Призыв к действию

Взгляд на Латвию изнутри лишний раз подтвердил мысль о том, что Молдову ведут по пути Прибалтийских государств. Дискриминация национальных меньшинств, лишение их прав, принудительная ассимиляция, героизация нацистских преступников и коллаборационистов. У них это насаждается уже 20 лет. У них это уже дает свои плоды. У них государство настолько «закручивает гайки», что можно только аплодировать мужеству тех, кто осмеливается противостоять мощной государственной машине. Не забудьте, куда так спешил Михай Гимпу 12 июля 2012 года, сразу после принятия закона о запрете серпа и молота. Он спешил в Литву, на международную конференцию, где его ждали его опытные советчики.
У нас в Молдове еще можно и нужно все менять. Иначе потом уже будет поздно.

 

На очереди – китайский!

februarie 15, 2013

 моя статья в „Пульсе дня” http://puls.md/ru/content/na-ocheredi-kitayskiy

Знание молдавского и русского языков – это плюс в первую очередь для себя самого. Это твоя минимальная планка. Это уважение к твоему ближнему, к твоему соседу, к твоему однокурснику, к твоему другу, уважение к истории твоей страны.

Моя мама родилась в Сибири, в семье гагаузки из Вулканештского района и украинца из Кагульского района. Алтайский край стал местом сталинской ссылки семей моих прадедов, но и местом знакомства моих бабушки и дедушки, местом их женитьбы и местом рождения моей матери. Мой отец родился в семье болгарских крестьян, в болгарском селе Твардица на юге Молдовы. 

 
В семье мы говорим на русском языке. Болгарский язык я достаточно хорошо понимаю, но, к сожалению, не практикую разговорную речь. Украинский язык выучила в 10-11 классах, поскольку школу по семейным обстоятельствам пришлось заканчивать на Украине. До этого 9 классов окончила в своей родной Бессарабке, многонациональном русскоязычном южном молдавском городе. Молдавский язык начала изучать со 2-го класса. Итогом восьмилетнего обучения молдавскому языку в школе стало освоение грамматики. Кроме учителя, практиковать язык мне было не с кем. Собственно, это обычная история для моих сверстников – выходцев из русскоязычного региона. 
 
В Кишинев я приехала в 2001 году, поступив в УЛИМ на факультет истории и международных отношений. Поступила, разумеется, в русскую группу. Другого варианта я даже не рассматривала, тем более, что за два предыдущих года обучения в соседней стране моя небольшая база знания грамматики молдавского языка испарилась. 
 
Помню, первые впечатления от детального знакомства с особенностями молдавской столицы меня удручали и, да, порой отталкивали от желания практиковать разговорный молдавский язык. То в троллейбусе женщина не захотела отвечать на вопрос, заданный на русском. То в Национальной библиотеке какой-то сотрудник сказал что-то вроде, а не пошли бы вы разговаривать на русском в Россию или в Приднестровье. То, зайдя в кабинет декана факультета, поразила огромная карта Румынии, с отсутствием намека на хоть что-то, связанное с Республикой Молдова. Сейчас я понимаю, что на самом деле, таких отталкивающих случаев у меня лично было ничтожное количество. Но тогда они казались мне вескими доводами правильности сформированных стереотипов. 
 
Во время обучения постоянно появлялись объявления о возможности участия в различных конференциях, круглых столах, семинарах, в том числе международных. Участвовала. И все никак не могла понять, впрочем, и сейчас задумываюсь, почему мы живем как в двух параллельных мирках. На конференциях и прочие мероприятия, организаторами которых являются русскоязычные организации, приходят в большинстве своем только русскоязычные. Та же истории с молдоязычными мероприятиями. До сих пор помню свое ощущение «белой вороны» на нескольких таких мероприятиях в студенческое время. Помню свою скованность в таких ситуациях и вечный внутренний вопрос – выступить или нет. Вроде есть что сказать по теме мероприятия, но уровень молдавского не позволяет это сделать на государственном языке, «а вдруг засмеют за многочисленные ошибки и русофонский акцент?». На русском  никто не говорит, если начну первая, «а вдруг снова всплывет извечная межэтническая тема, снова «чемодан-вокзал-Россия?». Внутренне задаваясь этими вопросами, тем более странно и неожиданно было констатировать, как во время неформальных кофе-брейков собеседники без проблем общались со мной на русском. А некоторые так вообще на мое удивление оказывались русскоязычными. 
 
На третьем курсе нашу группу в ВУЗе поставили перед фактом. Нас придется закрыть ввиду малочисленности, в то же время нам предлагают дальше обучаться в молдавской группе. Первая реакции была сугубо негативной. Собиралась забрать документы и перейти в Госуниверситет на ту же специальность. Но, пообщавшись с однокурсниками, преподавателями, мы вместе решили попробовать. 
Слушала лекции на молдавском, читала литературу на молдавском, писала конспекты на молдавском, отвечать на семинарах можно было на русском. Экзамены и дипломную работу тоже делала на русском. Параллельно, самосовершенствовалась, покупала молдавские газеты, записывала неизвестные слова, смотрела фильмы на румынских каналах в оригинале с субтитрами. Мне было интересно, как всегда интересно при изучении неродного тебе языка. Конечно, я благодарна своим преподавателям за понимание и помощь. Конечно, я благодарна своим однокурсникам. На самом деле, два года обучения в молдавской группе были очень плодотворными и …интернациональными. Я говорила с ними на молдавском и совершенствовала свои знания, они говорили со мной на русском и совершенствовали свои знания. 
 
Когда я в 2005 году подавала документы на конкурс студенческих стипендий от компании Moldcell, не верилось в успех. Однако же, вошла в число 25 стипендиатов. Не стоит и говорить, что компания выбирала тех, кто в более-менее равной степени владеет как минимум тремя языками, молдавским и русским – в обязательном порядке. Законы бизнеса. 
 
Когда в 2006 году подавала документы на конкурс стипендий Bursа de Merit, мне советовали писать экзаменационное эссе на молдавском. Поскольку якобы эссе на русском никогда еще не занимали первых мест. Это оказалось неправдой, мое эссе вместе с CV, вошли в пятерку лучших. 25 мая 2006 года, во время вручения наград, третий президент Молдовы В.Воронин предложил нам, пятерым лучшим студентам Молдовы, работать в Аппарате Президента РМ. Ничего о требованиях знания государственного языка ни он, ни сотрудники президентуры не говорили. Но мне, как и многим моим сверстникам, и так было понятно. Знание молдавского и русского языков – это плюс в первую очередь для себя самого. Это твоя минимальная планка. Это уважение к твоему ближнему, к твоему соседу, к твоему однокурснику, к твоему другу, уважение к истории твоей страны. 
 
Конечно, мой опыт изучения молдавского языка, равно как и опыт многих других людей, необходимо рассматривать в контексте общей общественно-политической обстановки. Во время моего студенчества руководители страны не позволяли себе оскорбительных заявлений по отношению к этническим сообществам. Законодательство было максимально толерантным к вопросам межэтнических отношений. Знание государственного языка не навязывалось силовым, принудительным методом «сверху», посредством всяких директив о том, что все, вплоть до техничек и проводников в поезде, должны доказывать свое знание языка. Масс-медиа не позволяли себе называть нас «русскими свиньями», а преподаватели не смели вести себя так, как это дозволено было ксенофобу из Бельц.  
 
Недавнее высказывание Анны Гуцу на заседании парламентской комиссии по образованию, в котором я тоже принимала участие, навело меня на параллели. Напомню, что свое скандальное выступление она высказала как ответ на просьбу коллектива Глодянского лицея. Они попросили оставить в покое их русско-молдавскую школу, и дать возможность ученикам изучать в равной степени и русский, и молдавский языки. Решение Гуцу заведомо пахнет ксенофобией – «ваша школа получит финансирование, только если ученики будут учиться на румынском языке. Точка». Понятно, что ей и ее коллегам по разуму, не нужен ни мой опыт, ни опыт других по изучению молдавского языка. Им вообще не нужны в стране другие этнические группы, кроме румын. Собственно, и страна вместе с государственностью им тоже не нужна. 
 
Но ведь ИХ, коллег Гуцу по ксенофобскому образу мышлению, ничтожное количество, вроде встретившейся мне в свое время женщины в троллейбусе или сотрудника библиотеки. Они – меньшинство, которое пытается искусственно создавать проблемы там, где их на самом деле нет. Они – меньшинство, которое пытается за счет националистических выпадов, законопроектов и прочих манипуляций отвести внимание молдавского общества всех национальностей от самых важных проблем. Проблем, которые можно и нужно решать сообща, вне зависимости от национальности и от родного языка. 
 
…Вот уже несколько месяцев я хожу на курсы китайского языка в «Институт Конфуция» в Кишиневе. В начальной группе около 18 человек. Абсолютное большинство – лицеисты, причем как с русских, так и с молдавских лицеев. За все это время я ни разу не услышала, чтобы кто-то из молдоязычных возмущался бы тем, что прибывшая из Китая преподавательница объясняет грамматику на русском языке. За все это время я ни разу не видела никаких стычек на так называемой национальной почве. Главный для меня урок – лучше осваивать иероглифы получается у тех, кто прилагает к этому усилия, кому это действительно интересно и нужно. Те немногие, кто пришел на курсы из-под палки по требованию родителей, соответственно и относятся к предмету спустя рукава. 
 
И еще, вот ведь какая штука, для достижения желаемого результата совсем не важно, какой твой родной язык, молдавский или русский.

 

ВЛАСТЬ ГОМ.

ianuarie 29, 2013

Статья в „Пульсе”, http://www.puls.md/ru/content/vlast-gom

Между жертвами Холокоста и антисемитами Альянс демонстративно выбирает вторых.

Признаться, сложно определить, что удивило больше всего за последние несколько дней. То ли очередное явление Пауля Гомы молдавскому обществу. То ли лицемерие Лупу и Филата на мероприятии культурного центра «Кедем», посвященном 68-й годовщине освобождения Освенцима советскими войсками. То ли мужество и смелость сопредседателя Еврейской общины Молдовы Александра Билинкиса, который на этом же мероприятии, после красивых слов Лупу и Филата, вышел на сцену и сказал правду. Глядя им в глаза.

«… а из газовых камер не вернулся никто»

Наверное, слово «стыд» лучше всего описывает чувство, испытанное во время красивых речей лидеров правящего альянса. Когда на фоне фотографий узников гетто и один, и другой говорили о необходимости увековечить память жертв Холокоста и о своей роли в осуществлении этой миссии, хотелось встать и уйти. И только глаза, глаза людей из архивных фотографий не позволили так поступить.
Билинскис же говорил о том, что не понимает, почему за все 20 лет существования независимой Молдовы памятники жертвам нацистского геноцида устанавливались или ремонтировались исключительно на деньги еврейских организаций или из-за рубежа, и ни копейки не было выделено государством. Почему на местах массовых убийств евреев по всей республике позволено строить здания, в том числе торговые центры. Почему государство смогло найти 7 миллионов леев на установку «памятника жертвам 7 апреля», но никак не может найти 3 миллиона на реставрацию памятника жертвам фашизма на Оргеевском шоссе. Почему до сих пор в стране, где более 300 тысяч евреев пали жертвой режима Антонеску, до сих пор не создан музей Холокоста. Понимает, почему в Молдове до сих пор не принят закон о запрете пропаганды фашизма, героизации фашистских преступников и отрицания Холокоста, в то время, как в молдавском интернете публикуются антисемитские, ксенофобские статьи и комментарии, а улицы Кишинева именуются в честь Антонеску.  Как власти и прокуратура допускают установку в разных городах страны легионерских крестов и символов «Железной гвардии», при том что легионеры, во главе с Корнелием Зеля Кодряну, были ярыми антисемитами.
Билинкис добавил, что понимает необходимость увековечивания памяти жертв сталинских репрессий. Более того, из числа 100 тысяч депортированных из Молдовы около 4 тысяч человек были евреями. Но многие, как отметил лидер Еврейской общины, вернулись из ссылки живыми, были реабилитированы, получили и продолжают получать компенсации. А из газовых камер живым не вернулся никто.
Зал взорвался аплодисментами. Это была достойная речь. Правда. На фоне глаз узников гетто, смотрящих на зрителей зала с фотографий. Не аплодировали только Лупу с Филатом. В ложе, где сидели послы стран Евросоюза, тоже была тишина.

Показное кощунство

Поражает и показное кощунство ряда молдавских СМИ, которые избирательно осветили вышеописанные факты и события. Как всегда, отличился телеканал Publika. В вечернем получасовом выпуске новостей на молдавском языке нашлось место для новости о Жириновском, и прочим столь важным международным новостям. А вот о мероприятии памяти жертв Холокоста видеорепортажа не сделали. Хотя и съемочная группа  канала, и приближённый их непосредственного владельца (он же Мариан Лупу) там присутствовали. Руководство канала решило обойтись новостью только на сайте, выложив фоторепортаж. Ну так, чтобы было видно, что Лупу там был. А вот ни одного слова критики Еврейской общины не упомянули.
В то же время, целый день 28 января новости Publica TV пестрели информацией о номинации Пауля Гомы на Нобелевскую премию по литературе. 25 января единогласное решение об этом принял молдавский Союз писателей.
Данный персонаж – известный антисемит. Любой желающий может найти в интернете наиболее нашумевшее произведение Гомы „Săptămâna roşie 28 iunie – 3 iulie sau Basarabia şi Evreii” («Красная неделя 28 июня – 3 июля, или Бессарабия и евреи»). В этом эссе Гома открыто отрицает и оправдывает факт Холокоста, определяя действия режима Антонеску в Бессарабии и Транснистрии как «справедливое возмездие, месть». Мол, евреи сами виноваты в собственных мучениях, поскольку они поддержали советскую власть. Гома иронично пишет, что «это не я первый должен отвечать на обвинения в «антисемитизме» в мой адрес. Это они (евреи – прим.) сначала должны ответить на наши обвинения».
Любому здравомыслящему человеку понятно, что за распространение таких идей нужно в тюрьму сажать, а не награждать. Собственно, в цивилизованной Европе так и поступают. В Молдове тоже можно бороться законными методами с такими вот проявлениями антисемитизма. Смогла же в 2008 году молдавская Генеральная прокуратура возбудить уголовное дело по факту незаконного издания и распространения вышеуказанной книги Гомы, по статье «За умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной розни».
Но, к счастью Гомы и прочих фальсификаторов истории, в 2009 году политический контекст поменялся. И уже в 2010 году Гома в полной мере ощутил на себе почитание его «творчества» со стороны молдавских властей. Примар Кишинева присвоил ему звание почетного гражданина Кишинева, а «доблестная» Академия наук Молдовы присудила Гоме ученую степень доктора Honoris Causa. В учебнике по «Истории румын» для 12 класса 2012 года издания целая страница посвящена Паулю Гоме.
Упомянутый выше канал даже посвятил часовую передачу «первому номинанту на Нобелевскую премию». Вечером, в прайм-тайм. И, естественно, абсолютное большинство приглашенных передачи поддержали кандидатуру Гомы и даже высказали предложения наградить его государственной наградой, вручить ему денежную премию в размере 100 тысяч леев, и прочие поощрения за его антикоммунизм и т.н. диссидентство. Как говорится, приоритеты канала на лицо.
Анализируя эту гомовскую предысторию и историю, понимаешь, что местные унионисты сознательно приурочили выдвижение антисемита Гомы на Нобелевскую премию к Международному дню памяти жертв Холокоста. Чтобы в очередной раз показать всему мировому сообществу, как с высоты европейских лозунгов можно плевать на решения Нюрнбергского трибунала, да и вообще на человеческую мораль.

Ситуация меняется?

Признаться, сложно определить, что удивило больше всего за последние несколько дней. Но, наверное, все-таки, стоит признать, больше всего удивило мероприятие, которое прошло 27 января, в сам день Международного дня памяти жертв Холокоста. В Академии искусств студенты актёрского факультета показали свой дипломный спектакль. О Холокосте в Польше. На молдавском языке. Яркая, оригинальная, порой спорная и неоднозначная  постановка. Цель которой – стремление к объективности освещения исторических событий. Чего нам так сейчас не хватает. Но, как видим, ситуация постепенно меняется. Ложь, лицемерие, фальсификация все равно выходят на поверхность. Наказание тоже не за горами.

Правых радикалов в Европе покрывают Брюссель и Вашингтон.

ianuarie 25, 2013

Интервью порталу фонда «Русское единство».

– Инна, чем объясняется рост радикального национализма в Восточной Европе, который мы наблюдаем в последние годы?

– Рост радикального национализма – это общеевропейская проблема. В то же время во взглядах западноевропейских и восточноевропейских праворадикалов есть несколько существенных отличий. Так, абсолютное большинство праворадикальных партий и групп Западной Европы выступают главным образом за жесткий контроль миграционных процессов. Они считают приток иммигрантов основной причиной стремительно ухудшающегося социально-экономического положения в своих странах. Одновременно крайне правые западноевропейцы выступают с позиции жесткого евроскептицизма.  По сути, ошибки и провалы ряда европейских правительств, в том числе в политике мультикультурализма и социально-экономической политике, являются опорными точками современного правого радикализма в Западной Европе.

В свою очередь, восточноевропейские националисты проявляют свои ксенофобские взгляды по отношению к национальным меньшинствам, которые веками проживают на территории этих стран. Радикалы в Венгрии, Румынии, Чехии, Болгарии избрали объектом своей ненависти цыган, в странах Прибалтики, Украине, Молдове – русских и русскоязычных. Не обходится и без антисемитизма. Параллельно с ксенофобией крайне правые силы в восточноевропейских государствах продвигают идеи исторического ревизионизма. Это – пересмотр итогов Второй мировой войны, реабилитация нацизма, героизация нацистских преступников и их пособников, попытки уравнивания коммунистической идеологии и символов с нацизмом.

Причины роста правого национализма в Восточной Европе нужно рассматривать в комплексе. Как и в общеевропейском плане, это – кризис национального государства, резкое ухудшение социально-экономических условий жизни простых граждан, на фоне чего зачастую именно праворадикальные активисты и партии прибегают к кажущимся наиболее простыми и быстрыми способам решения насущных проблем. Благодаря лозунгам типа «Греция для греков. Иностранцы, вон!» (вместо юго-восточной Греции можно ставить другие страны по списку) в национальные парламенты попадают неонацистские партии вроде греческой «Золотой зари», венгерской «Йоббик», украинской «Свободы».

– Какова позиция США и ЕС по проблемам радикального национализма?

– Я уверена, что как минимум в нескольких странах Восточной Европы всплеск правого радикализма можно было предотвратить в зародыше. При желании это могли сделать официальный Брюссель совместно с Вашингтоном. Как? Да очень просто. Надо было просто потребовать от желающих вступить в ЕС демократии на деле, а не на словах. Большая часть стран Восточной Европы в свое время очень сильно стремилась попасть в элитный клуб Евросоюза. А мы-то с вами не понаслышке знаем о том, как сильно могут повлиять западные эмиссары на принятие или непринятие того или иного решения или закона. Особенно когда речь идет о пресловутой гармонизации национального законодательства с европейскими нормами.

Возьмем пример Латвии. В 1995 году в этой стране был принят закон «О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или иного государства». Фактически он легализовал специфический статус «неграждан» Латвии. На данный момент это – 300 тысяч человек. Главным образом это люди, переселившиеся в Латвию из других республик СССР в 1940–1989 гг. и их дети. Они не признаются властями в качестве национальных меньшинств, тем самым подвергаются ограничениям в 79 правах, включая такие основополагающие, как право избирать и быть избранными.

Соответствует ли данный закон демократическим нормам? Не являются ли его положения явной дискриминацией по принципу национальности и происхождения? Мог ли Брюссель официально потребовать от властей Латвии отменить этот закон как одно из обязательных условий вступления в ЕС? Ответы очевидны. Но этого сделано не было, и в 2004 году Латвия стала полноправным членом ЕС.

В Эстонии закон, закрепляющий статус «неграждан», был принят в 1993 году. А в 2004 году её, так же как и Литву, приняли в ЕС, ни словом не напомнив об унизительной дискриминации значительной доли населения страны.

Румыния стала членом ЕС в 2007 году. Странным образом брюссельским начальникам не пришло в голову накануне её вступления в ЕС потребовать от румынского руководства элементарной вещи – подписать с Республикой Молдова Базовый договор и Договор о границе. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что отсутствие этих межгосударственных договоров дает зеленый свет дальнейшей деятельности сторонникам унионизма по обоим берегам Прута.

Ладно, допустим на минуту, что европейские чиновники и их заокеанские друзья не всё могли знать и предугадать. Ну ошиблись, недосмотрели. Да и руководящий состав «ревизоров» уже не тот. И что мы наблюдаем в этих странах после их вступления в ЕС, и как на это реагируют еврочиновники?

В Литве, к примеру, в 2008 году было введено наказание за нарушение запрета публично использовать  нацистскую и коммунистическую символику. А в 2010 году законодательно была введена ответственность за «отрицание советской оккупации». «Демократические» последствия этих шагов не заставили себя ждать. В 2010 году Клайпедский суд в Литве признал свастику историческим наследием страны, ценным символом культуры балтов. То есть серп и молот – под запретом, а свастика – пожалуйста. Или вот еще. До сих пор продолжается судебное преследование лидера Социалистического фронта Литвы Альгирдаса Палецкиса по вышеупомянутой статье «отрицание советской оккупации». Просто за то, что он позволил себе в ходе одной из телепередач высказать свое мнение, что 13 января 1991 года в Вильнюсе у телецентра вели огонь не солдаты Советской армии, а «свои стреляли в своих».

Слышали ли вы хоть какое-то подобие возмущения официального Евросоюза по поводу этих действий литовских властей? Царят молчание и полный одобрямс.

Всем известное высказывание президента Румынии Бэсеску 22 июня 2011 года, в котором он фактически оправдал действия маршала Антонеску, возмутило всю прогрессивную европейскую общественность. К сожалению, это определение «возмутило» не относится к европейским структурам. В ответ на официальный запрос моего коллеги Григория Петренко, направленный в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы, Комитет министров СЕ ответил буквально следующее: «Комитет министров считает, что в их компетенцию не входит оценка заявлений государственных лиц стран – членов СЕ до тех пор, пока эти заявления не касаются обязательств, которые взяло на себя государство при вступлении в Совет Европы». Оказывается, соблюдение решений Нюрнбергского трибунала не входит в обязательства членов Совета Европы…

Эти и множество других примеров дают основание утверждать, что всякого рода националисты, радикалы, ревизионисты, унионисты из Восточной Европы имеют серьезных покровителей. И находятся они в том числе в офисах Брюсселя, Страсбурга и Вашингтона. Как мне кажется, среди основных причин «крышевания» подобных, явно не демократических явлений в странах Восточной Европы – внедрение осовремененной концепции односторонней холодной войны. Так сказать, скрытая борьба против предполагаемых геополитических противников и предполагаемого усиления влияния левых и коммунистических сил. Ну и заодно – одновременное использование выхолощенного ксенофобского материала в тех случаях, когда надо срочно отвести внимание общественности от насущных социально-экономических проблем и импотентности контролируемых национальных элит в их разрешении.

– А какова ситуация в Молдове?

– Анализируя факты, приходишь к мысли, что Республику Молдову европейски интегрируют по прибалтийскому сценарию. Возникает стойкое ощущение, что нашу страну целенаправленно отводят все дальше от истинно европейских ценностей, от идей верховенства права и свободы слова, от памятников советским борцам против фашизма в Германии, Франции, Италии, Австрии, Бельгии и других освобожденных от «коричневой чумы» европейских стран. И направляют к законодательно закрепленной борьбе против инакомыслия, к выведению из законодательного поля национальных меньшинств, к предоставлению нацистским пособникам статуса «борцов за свободу румынских земель».

Собственно, логика молдавских событий за последние три года говорит сама за себя. Первое, за что взялись власти – учебники по истории. Вопреки расхожему мнению, «История румын» вернулась к молдавским ученикам не в 2012 году вместе с официальным решением Министерства образования, а еще в 2009 году вместе с приходом новой власти в стране. Содержание этих учебников, напечатанных на деньги румынского правительства, таково, что по ним готовят ярых антикоммунистов, румынских унионистов и последователей Антонеску в одном лице. Я даже затрудняюсь сказать, что больше всего меня впечатлило в этих книжонках. Надо признать, авторы учебников неплохо трудятся на своих хозяев. Чего только стоят их дифирамбы Антонеску как «умеренному и толерантному политику» или классификация коммунизма как идеологии как минимум в 10 раз человеконенавистнее, чем нацизм.  Отсутствие малейшего упоминания о более чем 300 тысячах жертв режима Антонеску на оккупированных территориях в учебниках по «Истории румын» – это несмываемый позор власть имущим как в Молдове, так и в Румынии.

Визуальное подтверждение содержанию учебников тоже обеспечено. Наверное, лучшим «шедевром» в этом смысле пока остается фильм «Голгофа Бессарабии», премьера которого состоялась в 2010 году. Достаточно сказать, что сделанный по заказу Министерства культуры на государственные деньги фильм представляет кадры узников немецких концлагерей в качестве жертв НКВД. Неудивительно было читать приказы Министерства образования во все вузы страны с требованием в добровольно-принудительном порядке сводить студентов на его показ. Не вызвала удивления и частота показа фильма на общественном канале «Молдова 1». Разве что единственным непонятным до сих пор звеном остался факт молчания руководства российской телекомпании «Первый канал», в молдавской сетке (известно кому принадлежащей) которого эта фальсификация также транслировалась.

Война с памятниками – отдельная глава фальсификации молдавской истории. В то время как безнаказанно вандализируются памятники борцам против фашизма, в центре Кишинева нелегально находится так называемый монумент «жертвам тоталитарного коммунистического режима», денно и нощно охраняемый органами правопорядка.

Еще один визуальный способ орумынивания подрастающего поколения – периодические марши унионистов по молдавским городам. Атрибутика участников – все та же, что присутствовала во время беспорядков 7 апреля 2009 года: румынские флаги и лозунги «Бессарабия – румынская земля». Участники маршей – вполне себе респектабельные с официальной точки зрения организации. Например, одно из основных действующих лиц таких мероприятий – легионерское Национал-христианское движение было зарегистрировано Министерством юстиции еще в ноябре 2009 года.

Законодательная база тоже постепенно меняется, по отработанному сценарию. Введены штрафы за рекламу на русском языке, в первом чтении принят закон о прекращении выпуска удостоверений личности на русском, введена возможность сноса неугодных памятников, запрещена коммунистическая символика и осуждена коммунистическая идеология. Партии правящего альянса уже зарегистрировали новые законопроекты с подобной тематикой.

Если говорить о законодательном уровне, то наша фракция в парламенте еще 1 декабря 2011 года зарегистрировала законопроект о недопустимости действии по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников. Это комплексный документ, разработанный на базе модельного закона Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. 5 марта 2012 года представители правящих партий на профильной юридической парламентской комиссии отклонили данный законопроект как «противоречащий Декларации независимости РМ от 1991 года». Несколько раз фракция коммунистов предлагала обсудить этот антинацистский проект на пленарном заседании, однако представители правящего альянса отказываются (что неудивительно) ставить его в повестку дня.

– В чём состоит деятельность вашей организации? Что, как вы полагаете, следует делать в Молдове для борьбы с радикальным национализмом?

– Без сомнения, основной задачей на ближайшее будущее является объединение прогрессивной молдавской общественности в борьбе против радикального национализма, принявшего в Молдове форму румынского унионизма. Примером объединения во имя общих задач является международное правозащитное движение «Мир без нацизма». В октябре прошлого года в Страсбурге прошла генеральная ассамблея этой международной структуры, которая объединяет более 140 неправительственных организаций из 30 стран мира. На этом мероприятии присутствовала представительная делегация из Молдовы во главе с третьим президентом Владимиром Ворониным.

Так вот, в «Мир без нацизма» вошли очень разные люди и организации, зачастую с разными взглядами на исторические события, с разной идеологией. Но это никак не мешает совместной борьбе против ксенофобии, шовинизма и неонацизма во всех их проявлениях. Президент «Мира без нацизма» российский сенатор Борис Шпигель уже неоднократно встречался с руководством Совета Европы и ПАСЕ, обращая внимание на фальсификацию истории и проблемы нацменьшинств в Европе. Аргументированной базой для информирования европейских и американских структур служат ежемесячные мониторинги социальной основы возрождения неонацизма в странах Европы. Ежемесячный мониторинг по нашей стране проводит руководимая мной общественная организация «Молдова без нацизма». Без сомнения, документированная база на молдавском Нюрнберге пригодится.

В прошлом году наша общественная организация «Молдова без нацизма» в сотрудничестве с «Ассамблеей народов Молдовы» и Фондом «Содружество» провели несколько круглых столов, где удалось, как мне кажется, создать предпосылки для активизации совместной антифашистской, антиксенофобской деятельности. В этом году планируем, помимо всего прочего, продолжить проведение в учебных заведениях передвижной фотовыставки «Фашизм в Европе: история и современность», распространение георгиевских лент, анализ учебников по истории, а также реализовать ряд новых интересных проектов.

Уверена, что молдавской общественности, гражданскому обществу удастся отбросить стереотипы и сомнения, чтобы сообща бить по одной цели. Просто потому, что другого пути у нас нет.

источник: http://rusedin.ru/2013/01/24/pravyx-radikalov-v-evrope-pokryvayut-bryussel-i-vashington/