Archive for the ‘Învăţămînt şi politici de tineret’ Category

Moţiune în Parlament. Maia Sandu trebuie să fie demisă.

iulie 5, 2013

textul moţiunii simple a PCRM, înregistrate în Parlament data de 4 iulie 2013.

Moţiune simplă

asupra politicilor în domeniul educațional,

activității Ministerului Educației și a activităţii ministrului Maia Sandu

 

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în conformitate cu art. 105 din Constituția Republicii Moldova, art. 112-118 din Capitolul VIII al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moţiunea simplă asupra politicilor în domeniul educaţional, activităţii Ministerului Educaţiei şi a activităţii ministrului Maia Sandu.

 Motivarea

 Rezultatele sesiunii de bază a examenului de bacalaureat din acest an reprezintă o catastrofă naţională. Din numărul total de candidaţi (27.715 de elevi), au promovat examenele 16.130 elevi, sau 58,2%. Respectiv, 11.585 de elevi, sau 42% nu au susţinut BAC-ul. Nota medie generală a examenelor a fost de 6,07. Numărul elevilor care au media „10” la examenele de bacalaureat este de 4; numărul elevilor care au media mai mare sau egală cu „9” este de 212 (1,3%); mai mare sau egală cu „8” – 1.939 elevi (12%); mai mare sau egală cu „7” – 7.249 elevi (45%).

 Niciodată în istoria desfăşurării examenelor de bacalaureat în Republica Moldova nu s-au atestat rezultate atît de slabe. Considerăm, că aceste rezultate denotă eşecul politicilor din domeniul educaţiei, promovate de către guvernare din 2009 încoace, domeniul de responsabilitate al Ministerul Educaţiei și nemijlocit al ministrului.

 Datorită modului de organizare şi desfăşurare a examenelor de bacalaureat din acest an, centrele de bacalaureat s-au transformat în camere de detenţie, în loc să fie locuri de creaţie. Decizia Ministerului Educaţiei de a instala camere video de supraveghere în toate centrele de examinare şi de a cheltui mai mult de 7 mln lei pentru acest scop, a fost luată în mod unilateral fără consultaţii prealabile cu societatea civilă. Elevii erau puşi în condiţii de stres psihologic enorm, care nu inspira la gîndirea critică şi creativă, mai ales, că centrele au fost amplasate în incinta sălilor de sport, unde erau ticsiți împreună cîte 200-300 elevi.

 Motivarea Ministerului Educaţiei, precum că instalarea camerelor video este unica metodă eficientă împotriva copiatului este absolut nejustificată. Metodologia susținerii examenului de bacalaureat prevede, că candidaţii înainte de examen semnează o declaraţie pe proprie răspundere, prin care se obligă să nu deţină asupra lor materiale interzise, ce i-ar favoriza în rezolvarea subiectelor. Totodată, declaraţia pe propria răspundere prevede clar, că nerespectarea acestor dispoziţii are drept consecinţă eliminarea de la examen a candidatului. Pentru a controla executarea acestor prevederi, asumate conştient de către fiecare elev, în săli se află supraveghetori. Astfel, utilizarea adăugător la examenele de bacalaureat a camerelor de supraveghere, nu este altceva decît o afişare din start a atitudinii de neîncredere din partea Ministerului faţă de elevi, prezumînd delicvența tinerilor și în așa mod lezînd demnitatea lor.

Cu toate că au fost întreprinse atîtea măsuri, care de fapt s-au dovedit a fi ineficiente, apar tot mai multe semnale că, de fapt, actul de corupţie în timpul desfăşurării bacalaureatului nu a dispărut. Pur şi simplu, corupţia s-a deplasat la nivel de Ministerul Educației, în așa mod și sumele solicitate la cumpărarea notelor, fiind mult mai mari.

 În aceeaşi ordine de idei, este paradoxală situaţia cînd aşa numita luptă cu copiatul a fost inițiată de către ministrul Maia Sandu, care împreună cu membrii Guvernului precedent, a fost demisă la 5 martie 2013, prin moţiune de cenzură pe motiv de corupţie.

 Mai mult decît atît, ministrul Maia Sandu, pînă în prezent nu a întreprins careva acțiuni în legătura cu scandalul de corupţie la procurarea autobuzelor şcolare la preţ dublu și practic nimeni nu a fost sancționat, ci din contra au fost protejați de conducerea ministerului. Prin urmare este evident, că lupta se duce nu cu persoanele responsabile din cadrul ministerului, antrenați în activități ilegale și promovare a politicilor dezastruoase din domeniul educației, ci în mod cinic se lupta cu elevii – viitorul societății noastre.

 Este evidentă legătura cauzală între elaborarea proastă a programelor de studii și cerințele extrem de exagerate din testele de la examen, ceea ce a dus la neconformarea cunoștințelor primite cu cerințele finale de la examen. De exemplu, pentru elevii de la profilul umanitar testul la matematică era de nivelul celor de la profilul real.  Sau, testele la limba engleză au fost elaborate în mod incompetent, elevii fiind duşi în eroare însăşi de formulările incorecte ale testelor respective. Totodată, Ministerul Educaţiei s-a arătat incapabil să asigure publicarea la timp a rezultatelor bacalaureatului.

 În calitate de deputaţi de nenumărate ori am atenţionat despre consecinţele grave asupra viitorului ţării ale procesului de optimizare în sistemul de învăţămînt. Rezultatele de la bacalaureat sunt consecințele implementării așa numitei optimizării a școlilor, care de fapt este lichidarea acestora. Tendinţa negativă a acestui proces se vede prin cifre concrete. În 2010 în Republica Moldova au fost închise 14 şcoli, reorganizate 9 şcoli, iar procentul celor care au picat bacalaureatul era 6 la sută. În 2011 s-au închis 24 de şcoli, s-au reorganizat 14 instituţii, respectiv, 8% nu au susţinut examenul. În 2012 numărul şcolilor închise a crescut pîna la 57, au fost reorganizate 61 de şcoli, în consecință 12% au picat BAC-ul. Se atestă o tendinţă clară de scădere a nivelului de cunoştinţe odată cu optimizarea şcolilor. Se cunoaşte că, conform Hotărîrii Guvernului din 5 iulie 2011, pînă la sfîrşitul acestui an se preconizează optimizarea a altor peste 220 de instituţii de învăţămînt.

 În concluzie este clar, că așa numitele reforme din sistemul educațional începute în anul 2009 și prelungite cu „succes” de actuala ministră Maia Sandu au suferit un eșec total și dacă nu le vom stopa, inclusiv prin aducerea la Ministerul Educației a unor peroane competente, în următorii ani vom avea o statistică urîtă și dezastruoasă în susținerea examenelor de bacalaureatul, devenind un obiect de batjocoră.

 Conform estimărilor Guvernului, implementarea deplină a optimizării în perioada 2011-2013 va genera economii în suma de 230 mln lei, iar cheltuielile pentru reformă vor constitui 215 mln lei, ceea ce înseamnă că „economia pură”, dacă putem în genere să utilizăm aşa noţiuni vorbind de educaţie, se estimează la suma de 15 mln lei. Suntem convinşi că este o crimă să distrugi sistemul învăţămîntului creat pe parcursul a multor decenii, pentru a economisi 15 mln lei, dacă ar putea fi constatate ca economisiri și anume – printre cheltuielile pentru realizarea reformei se prevăd alocări a 2,5 mln lei pentru crearea noilor direcţii în cadrul Ministerului Educaţiei, care s-ar ocupa nemijlocit de optimizare. Sau un alt punct nu mai puţin paradoxal – alocarea a 2 mln lei pentru campanie de informare a cetăţenilor despre avantajele optimizărilor.  

 O altă consecință a optimizărilor este creșterea constantă a ratei abandonului şcolar. Deja la moment datele disponibile ne arată că numărul copiilor neşcolarizaţi este alarmant.     

 Politica de susţinerea și promovare a pedagogilor tot rămîne a fi o problemă a actualului sistem de învăţămînt. Cum putem noi vorbi despre motivarea pedagogilor, pe cînd nimeni din ei nu este sigur de faptul că din 1 septembrie, şcoala lor nu va fi închisă, nimeni din pedagogi nu este sigur că nu va deveni victima a disponibilizărilor. Mai ales, că pe site-ul oficial al Fondului Monetar Internaţional este publicată scrisoarea Guvernului, unde conducerea Ministerul Educație, se obligă să reducă în sfera învăţămîntului 8000 de locuri de muncă, inclusiv 2400 de locuri vacante, ceea ce de fapt înseamnă planificarea disponibilizării a cel puţin 5600 de cadre didactice şi non-didactice, pe viu.

 Este evident faptul lipsei dialogului dintre Ministerului Educaţiei și angajatori prin intermediul Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, astfel încît să fie promovat învăţămîntul mediu de specialitate, iar numărul locurilor la studii universitare şi mediu de specialitate la diferite specialităţi să fie corelat cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

 Totodată, se atestă o lipsă totală a evoluției în domeniul politicilor de susținere a tineretului, în scopul stopării procesului de migrație din Republica Moldova peste hotare. Nivelul burselor studenţeşti rămîne la nivelul anului 2009, locurile bugetare în instituţiile universitare şi mediu de specialitate se reduc, costul contractelor de studii este în permanentă creştere, de asemenea creşte plata pentru cazare în cămine studenţeşti. Se creează impresia, că unica grija a Ministerului Educaţiei este servirea intereselor celor 9 rectori ai instituțiilor superioare de învățămînt de stat din ţară, care sunt membri ai Partidului Liberal Democrat din Moldova, care a și promovat-o pe Maia Sandu în calitate de ministru al educaţiei.

 Unicul program existent de susţinere a tinerilor pedagogi a fost elaborat şi implementat de guvernarea precedentă. Din 2009 încoace Ministerul Educaţiei nu a propus nici un program nou pentru atragerea tinerilor în domeniul pedagogiei, mai ales în localităţile rurale. Mai mult decît atît, din 2009 odată cu venirea noii guvernări, s-a stopat implementarea programului de asigurare a tinerilor specialişti cu locuinţe în mediul rural. Ministerul Educaţiei nu a întreprins nici o măsură ca această situaţie să se schimbe şi tinerii specialişti, inclusiv pedagogi, să fie atraşi la muncă în sate.

 Atitudinea statului faţă de domeniul educaţiei se atestă prin nivelul de finanţare a acestui domeniu în coraport cu PIB-ul. Dacă în 2010 acest indicator era de 9,2%, în 2013 finanţarea învăţămîntului a scăzut pînă la 7,2% din PIB. Responsabilitate directă pentru această scădere drastică o poartă Ministerul Educaţiei, care în perioada elaborării bugetului de stat nu insistă asupra majorării alocărilor pentru domeniul educației.

Tăcerea criminală şi inactivitatea ministrului educaţiei în vederea obţinerii unui buget cuvenit pentru dotarea şcolilor, implementarea programelor pentru susţinerea tinerilor, pentru majorarea burselor şi locurilor bugetare, dă dovadă de iresponsabilitatea și neprofesionalismul conducerii ministerului, pe cînd o simplă analiză ne arată majorări serioase ale bugetelor altor instituţii de stat, spre exemplu, din 2010 pînă la 2013 – bugetul Parlamentului s-a majorat cu 33 mln lei, al Aparatului Președintelui cu 8,6 mln lei, al  Cancelariei de Stat cu 46 mln lei, al Curţii Constituţionale cu 5 mln lei, al Consiliului Superior al Magistraturii cu 16 mln lei, al Curţii Supreme de Justiţie cu 16,9 mln lei, al Procuraturii Generale cu 60 mln lei, al Ministerului Finanţelor cu 264 mln lei.

 Toate aceste şi alte exemple ne arată lipsa unei strategii durabile de dezvoltare a sistemului de învăţămînt din partea Ministerului Educaţiei. Incompetenţă profesională a ministrului educaţiei, doamna Maia Sandu, se completează cu lipsa totală de transparenţă a administrării Ministerului Educației. Ori de cîte ori, noi în calitate de deputaţi am solicitat informaţii, am adresat interpelări și organizare de audieri cu participarea doamnei Maia Sandu, ministrul educației – procesul sau se bloca, sau se tergiversa sub diferite motive, iar interpelările rămîneau fără răspuns. În decembrie 2012 reprezentantul oficial al Ministerului Educaţiei a promis să remită în scurt timp membrilor Comisiei parlamentare de educaţie o informaţie amplă cu privire la planurile de optimizare a școlilor pentru anul 2013. Pînă în prezent acest raport nu a fost prezentat. Exemplul recent este contramandarea audierii Ministrului Educaţiei cu privire la procesul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2012-2013, care a fost inclusă în ordinea de zi a şedinţei Parlamentului data de 28 iunie 2013 prin votarea unanimă a deputaților prezenți la ședința Parlamentului din 27 iunie 2013.

 Aceste şi alte cazuri de ignorare a legislației și cerințelor legale a Parlamentului de către Ministerul Educaţiei și nemijlocit doamna Maia Sandu, încalcă flagrant art.66, lit. i) al Constituției Republicii Moldova, conform căruia Parlamentul exercită controlul parlamentar asupra puterii executive.

 Astăzi constatăm, că aflarea în continuare a dnei Maia Sandu în fruntea Ministerului Educației, va înrăutăți și mai mult situația în domeniul educațional, care va cauza consecințe grave pentru întreaga societate.

 În aceste circumstanţe, Ministrul Educației, Maia Sandu, a pierdut dreptul moral de a realiza politicile în domeniul educațional și a exercita conducerea Ministerului Educației. În așa condiții, reieșind din principiul răspunderii colegiale a Guvernului, și în scopul evitării introducerii unei moțiuni de cenzură asupra activității întregului Executiv, doamna Maia Sandu urmează a fi demisă.

 Dispozitivul

 În virtutea celor menţionate mai sus, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moţiune simplă, constatăm situaţia nesatisfăcătoare în domeniul educaţional, remarcăm eşecul politicilor în domeniul educaţional şi solicităm iniţierea imediată a procedurii de demitere a ministrului Educaţiei Maia Sandu

Если молчать — ничего не получится.

noiembrie 29, 2012

статья в газете „Пульс”, 29.11.12

С 1 января входит в силу ряд новых законодательных изменений, среди которых распространение новой формулы финансирования учебных заведений по всей стране. Это означает, что кто-то в самом разгаре зимы останется без денег на оплату коммунальных услуг, зарплат и прочих расходов.

 «Только не меня»

Общаясь с педагогическими коллективами в разных районах, я ловила себя на мысли, что они варятся в своем соку и информированы об особенностях процесса оптимизации очень поверхностно. Многие люди пребывают в уверенности, что закрывают и реорганизуют только те школы, в которых количество детей не превышает нескольких десятков. Многие искренне верят, что если на данный момент в школе обучается около ста и более детей, то ей ничего не грозит, кроме судьбы быть окружной. Кто-то полагает, что обещания о сохранности школы, данные им на разных уровнях, будут исполнены. И вот отчасти именно поэтому многие молчат. С надеждой на то, что не они попадут в черный список 378 школ, которые до конца 2013 года должны быть оптимизированы. Но закрывают и школы покрупнее. Так, в селе Котюжений Марь была закрыта гимназия, в которой обучались 144 ребенка, в селе Кобыля закрыта гимназия со 118 детьми. А в самом городе Шолданешты была закрыта начальная школа-детсад со 152 учениками. В селе Зырнешты Кагульского района была закрыта начальная школа с 92 учениками.
Можно привести и примеры, когда местные органы власти, поддавшиеся на давление своих партийных боссов из Альянса о необходимости оптимизации, собственную школу закрыли и остались с носом — без обещанного школьного автобуса. В беседах примары жалуются, что они были вынуждены со своими советниками выполнить требования из центра, а в конечном счете их оставили один на один с вопросом поиска транспорта. Как правило, они просят не упоминать имен и названий населенных пунктов, все так же надеясь на провидение.
Не сомневаюсь, в этих и других случаях дети, родители, педагоги тоже на что-то надеялись. Думается, что-то можно было изменить, будь они поактивнее в отстаивании своих прав.

Обман

А между тем есть примеры, когда жесткая позиция педколлектива, родителей и детей вскрывает горькую правду. Деньги в бюджете есть, просто идут они на кормежку государственных институтов и их армии чиновников. Фракция ПКРМ уже не раз приводила статистику, согласно которой бюджеты таких институтов как Аппарат Президента, Парламент, Госканцелярия, Министерство финансов и прочих ежегодно неоправданно завышаются. А в то же время, например, среди прочего под каток оптимизации попала единственная русская гимназия в районном центре Криуляны. Как известно, родители наотрез отказались от альтернатив Министерства образования и выбрали обучение в Дубоссарах, то есть в Приднестровье. И только когда проблема начала перерастать в политическую, тогда лично министр Санду приехала в Криуляны и пообещала, что деньги до 1 января найдут (оказывается, все-таки можно?) и до тех пор выработают «взаимоприемлемое решение». Главное условие министерства — в Дубоссары ехать учиться нельзя. Однако за эти два месяца кишиневские власти так и пальцем не пошевелили в решении вопроса функционирования криулянской гимназии после 1 января, поэтому на данный момент в этой гимназии осталось всего около 15 учеников. Остальные, несмотря на предупреждения министерства, уже обучаются в Дубоссарах.

И снова обман

Благодаря активной позиции районного руководства известен нашумевший пример Тараклийского района. В начале этого года господин Филат после консультаций с руководством Тараклийского района пообещал к июню 2012 года выделить 3 миллиона 70 тысяч леев на изучение болгарского и украинского языков в этом районе. Обещание было дано после настойчивого вмешательства Верховного Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнута Воллебека, президента Болгарии Росена Плевнелиева и представительства Совета Европы в РМ. При таком круге авторитетных поручителей местные власти начали финансирование изучения болгарского и украинского языков из других средств, ожидая скорейшего поступления из госбюджета. Но время шло, а обещанные деньги не пришли. Можно только представить себе, каково было удивление комиссара ОБСЕ, посетившего Молдову на прошлой неделе, что с марта месяца правительство так и не выделило ни копейки денег для Тараклии в означенных целях.
Только шум и гам способен хоть как-то растормошить власть. Так, 23 ноября примар города Тараклия Сергей Филипов отправил на имя ряда международных структур свое обращение, в котором привел доказательства того, что правительство не выполняет обещания и ущемляет права национальных меньшинств. Филипов объяснил, что до сих пор изучение национальных языков велось в районе за счет районных властей, которые перекинули средства на это из других статей расхода. Копии писем примар разместил в Интернете и в социальных сетях. И вот всего лишь через полтора часа после активного обсуждения вопроса появилось письмо от замминистра образования. Письмо уведомляет, что в госбюджете на 2013 год предусмотрено 13,8 миллиона леев для изучения украинского, гагаузского и болгарского языков на всю республику (в свою бытность министром господин Шляхтицкий сам заявлял, что на эти цели необходимы 28 миллионов леев ежегодно). А в 2013 году в бюджете заложены всего лишь 50 процентов от общей суммы для обеспечения прав национальных меньшинств по изучению родного языка.
Пока власти района Тараклия не получили ответа, собирается ли правительство компенсировать понесенные ими затраты на оплату преподавателей украинского и болгарского языков. В декабре ученики этого района не смогут изучать свои родные языки. А в январе как минимум в учебных заведениях города Тараклия могут возникнуть проблемы с электричеством и отоплением.
Такие же проблемы после 1 января могут возникнуть и во множестве других учебных заведений страны.

***
Пассивная позиция даст зеленый свет властям на закрытие школы. А вот активное отстаивание гражданами права детей на получение образования, в том числе на своем родном языке, способно вызвать резонанс не только в Молдове, но и за ее пределами. Даже представители Всемирного банка говорят о том, что оптимизацию не следует проводить по одному критерию. Каждый случай, каждая школа уникальна по-своему. Судьба каждой школы должна решаться сообща.
Естественно, если молчать — то сообща не получится.

Жилья не будет. Бюджет 2013: Альянс отправил программы для молодежи на свалку.

noiembrie 7, 2012

статья в газете Пульс” от 7 ноября.

Депутаты правящего Альянса приняли бюджет страны на 2013 год. Что позитивного для себя могут извлечь из планов государства молодые люди? Ответ очевиден. Если бы в 2013 году партии Альянса планировали реализовать хотя бы малую толику своих предвыборных обещаний, то провластные СМИ пестрели бы заголовками об очередной «истории успеха». Этого не произошло: молдавские медиа практически в полном составе проигнорировали парламентские дебаты по бюджету.

О том, как Альянс отправляет долгосрочные проекты для молодежи на свалку, можно судить по примеру государственной программы по обеспечению молодых специалистов жильем. Эта программа была разработана и внедрена в 2008 году. Она предусматривает наделение жильем стоимостью не более 100 тысяч леев молодых специалистов в области медицины, фармацевтики, педагогики, социальной защиты и культуры. То есть молодые педагоги приезжают по направлению в село, живут в доме без оплаты аренды, и через пять лет работы получают дом в свою собственность. Единственный минус — все вышеперечисленные глаголы надо использовать в прошедшем времени. С 2008 года по нынешний день жилье от государства получили 40 молодых специалистов. Ими оказались счастливчики — все выпускники 2008 года.
С 2009 года программа фактически оказалась вне закона. Несмотря на то что постановление правительства никто не отменял. Хотя в 2009 году коммунистами в бюджет были заложены 57 миллионов на ее реализацию. Министр финансов Негруца обещал перекинуть на следующий год эти неиспользованные в 2009 году средства, но этого сделано не было.
В 2010, 2011 и 2012 годах бюджет предусматривал финансирование программы на 10 миллионов леев ежегодно (о 57 миллионах Альянс позабыл). Но тщетно. Ни один молодой специалист так и не дождался помощи. Как объяснял нам все тот же министр Негруца, механизм коммунистов по распределению жилья «неэффективный».
Следует понимать, что «лучшие умы» Альянса три года бились об стенку, придумывая новый, суперсовременный способ выдачи жилья. И вот, 8 октября в Парламенте зарегистрирован правительственный проект закона, итог раздумий Филата и компании. И что мы видим? Правительство предлагает изменения в закон о местной публичной власти в виде … аж двух предложений. Их суть — правительство скидывает с себя ответственность за обеспечение молодых специалистов жильем и передает ее в компетенцию местных органов власти.
При этом правительство обещает еще подумать и попозже разработать и представить регламент функционирования программы. Трех лет для раздумий, как оказалось, было недостаточно.
Если парламент примет данный «мудрый» законопроект объемом в два предложения, то постановление правительства от 2008 года будет отменено. Наступит законодательный вакуум, который неизвестно когда и чем заполнится.
Подлая сущность авторов законопроекта в полной мере раскрывается в информационной ноте, объясняющей содержание инициативы. Альянс мотивирует передачу компетенций в руки местных органов власти «реформой децентрализации». То есть, когда власть хочет избавиться от головной боли в виде законных требований молодых специалистов, она отдает свои полномочия сельским примариям. Если что, мол, мы не виноваты, это сельские чиновники недосмотрели. А вот когда власти надо срочно закрыть до конца 2013 года 378 учебных заведений, так о децентрализации быстро забыли и забрали у сельских и городских советов полномочия решать судьбу собственной школы.
Во время обсуждения этого законопроекта в парламентской комиссии по образованию и молодежи замминистра развития господин Золотков проговорился. Он заявил, что программа жилья три года не работала, поскольку в правительстве никак не могли определить, кто отвечает за это направление. Грубо говоря, каждый тянул одеяло на себя — кому достанется распил 10 миллионов леев.
В 2012 году право поживиться деньгами, предназначенными для молодых специалистов, досталось лично премьер-министру. Дело в том, что в самое ближайшее время парламент планирует принять очередную ректификацию бюджета на 2012 год. Так вот, 4 млн леев, которые планировалось выделить на жилье молодежи, ввиду опять-таки «отсутствия» пресловутого механизма, будут перенаправлены в резервный фонд Правительства. С шикарной формулировкой — «для обеспечения непредвиденных расходов до конца текущего года».

А как же, грядет Новый год. Почему бы Филату вместе с Лянкэ и прочими не устроить традиционный новогодний корпоратив в известном заведении за госсчет? И пусть молодежь подождет.

 

Государство против молодёжи. Бюджет-2013: власть кормится из бюджета всё больше, а на молодежную политику остается всё меньше.

octombrie 28, 2012

статья в газете „Пульс”, 22.10.12

На днях парламентское большинство примет бюджет на 2013 год в третьем чтении. Проанализируем, что власть предлагает в сфере молодежной политики и как это соотносится с предвыборными обещаниями партий, которые этот бюджет проголосуют.

В 2009 году основным получателем предвыборных обещаний была молодежь. Основным двигателем попытки государственного переворота 7 апреля 2009 года также была молодежь. Кто-то слепо поверил золотым горам. И они же стали основной жертвой лохотрона от Альянса. Абсолютно точно можно констатировать, что молодые люди в течение трех последних лет не приобрели ни одного нового блага от государства. Эта же данность закреплена в бюджете на 2013 год.

Студенческие стипендии

Итак, обещание номер один. В предвыборных программах всех трех правящих ныне партий значилось обещание уравнять стипендию со средней зарплатой в экономике. Реалии сегодняшнего дня призывают студентов оглянуться назад… и поблагодарить коммунистов. Если бы не ПКРМ, то сегодня размер ежемесячной стипендии составлял бы 50 леев. Именно эта сумма выделялась государством до 2001 года. После 2001 года ежегодно стипендия увеличивалась минимум на 15 процентов, и ее средний размер в вузах к сентябрю 2009 года составил 532 лея. И вот со времени начала правления Альянса стипендия не выросла ни на один лей. 2013 год не исключение.

Бюджетные места в учебных заведениях

Бюджетные места в вузах и средних специальных учебных заведениях с 2001 по 2008 год увеличились вдвое — с 24 073 до 42 425 мест. В предвыборных программах партий Альянса значился пункт об увеличении этого количества. На сегодняшний день оперировать конкретными цифрами мы не можем, поскольку министерства финансов и образования скрывают данные в сравнительной динамике. Это стало понятно из дискуссий по бюджету на профильной парламентской комиссии. И всё же кое-что известно: министр просвещения Майя Санду ограничилась высказыванием, что на 2013 год запланировано бюджетных мест на уровне 2012 года, но эта цифра меньше по сравнению с показателями предыдущих лет. И сразу же она объяснила причину — «демографические проблемы».

Программы поддержки молодых специалистов

Обещаний у партий Альянса было много, но факт остается фактом. Единственной реально действующей на данный момент программой для молодых специалистов остается программа поддержки молодых педагогов и медиков. Она была внедрена коммунистами в середине 2000-х годов, и объемы ее финансирования с тех пор практически не изменились. Как получали в 2008 году молодые педагоги и медики по 30 тысяч леев (в случае выпускников колледжей — по 24 тысячи) в течение трех лет работы в сельской местности по направлению, так эти суммы остались неизменными до сих пор.
Год назад депутаты-коммунисты зарегистрировали проект закона, предлагая увеличить сумму помощи молодым специалистам, хоть как-то соотнеся ее с увеличением цен и стоимости услуг. Мы предложили выплачивать по 50 тысяч леев выпускникам вузов, по 40 тысяч леев — выпускникам колледжей. Нами было предложено и расширение категории получателей помощи. По нашему мнению, молдавское село, кроме специалистов медиков и педагогов, нуждается также в молодых специалистах в области социальной защиты и культуры. Однако Альянс оставляет функционирование этой программы на уровне 2008 года.

Обеспечение жильём молодых специалистов

Естественно, что решение этой проблемы фигурировало одним из первых пунктов в предвыборных программах электоральных конкурентов. Но единственными, кому удалось что-то реализовать в этом направлении, стали коммунисты. В рамках Года молодежи в 2008 году была принята соответствующая программа. Согласно ей, молодой специалист, отправляющийся на работу в сельскую местность по направлению, получает дом, который становится его собственностью после пяти лет работы. Так вот, за год, до конца 2009 года, всего до 50 человек смогли воспользоваться этой возможностью и получить бесплатное жилье.
С тех пор ни один молодой человек не получил ни одного дома.
В 2010-м, 2011-м, 2012-м и даже в бюджете на 2013 год на реализацию этой программы Альянс выделяет 10 миллионов леев. Однако из года в год эти 10 миллионов просто переходят из бюджета в бюджет, вися в воздухе. Объяснение министра финансов простое: механизм коммунистов по распределению жилья «плохой». А Альянс за три года никак не может разработать что-то более толковое и по своему усмотрению. Кстати, в 2009 году коммунисты выделили на реализацию этой программы 57 миллионов леев. Тогда всё тот же министр финансов Негруца обещал эту сумму денег перевести в бюджет следующего года. Чего он так и не сделал.

Поддержка молодежного предпринимательства

Как только ни расписывали партии Альянса в 2009 году свои предложения для молодых предпринимателей! Однако ничего, кроме продолжения в очень урезанном виде программы коммунистов, не делают в этом направлении. Напомним, что в том же Году молодежи было принято постановление о выделении грантов и кредитов для молодых предпринимателей. Министерство экономики проводило семинары по написанию грантов, проходили республиканские кампании по информированию о программе. Кто-нибудь что-нибудь слышал об этой программе в последние годы? Может, припомните какой-то ТВ-репортаж об успехах в этой области?

Финансирование образование на уровне не менее 8 процентов от ВВП

К 2010 году уровень финансирования образования достиг 9,2 процента от ВВП. А дальше — сплошной минус. В 2013 году эта цифра снижается до 7,2 процента от ВВП для образования.

***
В парламенте депутаты от Альянса и не подумали смущаться, когда им напомнили про предвыборные обещания. Правда, позеленели, когда фракция ПКРМ озвучила конкретные источники, откуда можно взять деньги на реализацию предвыборных обещаний для молодежи.
В течение последних трех лет власть последовательно повышала бюджеты госструктур.
Бюджет парламента увеличен на 33 миллиона леев.
Бюджет аппарата президента увеличен на 8,6 миллиона леев.
Бюджет госканцелярии увеличен на 46 миллионов леев.
Бюджет Конституционного суда увеличен на 5 миллионов леев.
Бюджет Высшего совета магистратуры увеличен на 16 миллионов леев.
Бюджет Высшей судебной палаты увеличен на 16,9 миллиона леев.
Бюджет Генеральной прокуратуры увеличен на 60 миллионов леев.
Бюджет Министерства финансов увеличен на 264 миллиона леев.
Список можно продолжать.

 

Alianţa de guvernare împotriva tineretului.

octombrie 18, 2012

discursul la şedinţa Parlamentului din 18.10.2012, cu privire la proiectul bugetului de stat pentru anul 2013.

Stimaţi deputaţi ai alianţei de guvernare!

Am o propunere constructivă pentru Dvs. Aruncăm acest proiect de buget la gunoi. Doar noi toţi înţelegem că este unul antisocial şi inuman. Propun ca Parlamentul în loc de acest buget să adopte alte documente. Cu un continut mai eficient si mai social, mai ales pentru tineret.

Primul document evocă lozinca „Verde pentru Moldova”. A fost elaborat înainte de alegerile parlamentare din iulie 2009. Conform acestui program electoral, PLDM promova echivalarea burselor studenţeşti cu salariul minimum pe economie şi dezvoltarea sistemului de burse sociale. S-a promis deschiderea a 200 de grădiniţe noi şi renovarea a cel puţin 500 de şcoli. S-a vorbit despre elaborarea şi implementarea Programului naţional de reabilitare a învăţămîntului din mediul rural. S-a promis implementarea Programului naţional de combatere a abandonului şcolar. Era vorba de alocarea a minimum 8% de PIB pentru întreţinerea şi dezvoltarea sistemului educaţional. Era vorba de atingerea salariilor în învăţămînt nivelului de 500 euro lunar către anul 2013.

Al doilea document este colorat cu albastru şi reprezintă program electoral al Partidului Democrat. Domnii democraţi cu trei ani în urmă tot au promis creşterea burselor studenţeşti, finanţarea sistemului de învăţământ cu cel puţin 8% din PIB, creşterea salariilor ale pedagogilor. S-a promis acordarea unui sprijin financiar de 5 mii de lei din partea statului pentru tinerii care întemeiază o familie. Şi sigur că a fost promisă acordarea de granturi pentru sprijinirea iniţiativelor tinerilor întreprinzători.

Al treilea document evoca lozinca că “Schimbarea în bine cu votul tău vine”. Echipa “schimbării” a promis alocarea de la bugetul de stat pentru întreţinerea învăţămintului a minimum 10% din PIB. S-a vorbit despre asigurarea gratuităţii învăţămîntului finanţat de la bugetul de stat. A fost inclusă în program electoral adoptarea unui program de construcţie a locuinţelor pentru tinerii, suplimentarea numărului de locuri finanţate de la buget în instituţiile de învăţămint superior de stat. Domnii liberali au promis acordarea de sporuri salariale în cazul optării tinerilor specialişti pentru mediul rural.

Domnii deputaţi ai alianţei! Haideţi împreună să facem o mică comparaţie a acestor promisiuni dulce cu o realitate dură expusă în proiectul bugetului de stat pentru 2013. Ponderea învăţămîntului în PIB s-a micşorat de la 9,2% în 2010 pînă la 7,2% în 2013. Bursa studenţească nu se majorează începînd cu 2009. Cu toate că pînă 2009 majorarea burselor a avut loc anual, minimum cu 15%. În 2013 continuă tendinţa celor două ani precedenţi, cînd posibilităţi de a face studii din contul statului devin mai puţine. Ministerul Educaţiei vine cu o explicaţie paradoxală a acestei tendinţe. Ştiţi care? Ne spun că locurile la buget sunt în descreştere din cauza …problemelor demografice. La fel Ministerul Educaţiei explică şi tendinţa de descreştere a numărului de bursieri. Adică, studenţii sunt mai puţini – mai puţin se dă şi bursele.

Cu toate că noi cu Dvs conştientizăm foarte bine –  dacă investim în tineri, atunci ei nu vor pleca, vor rămîne aici, acasă, şi vor rezolva problema demografică. Dar voi, în loc de a învesti, – tăiaţi. Optimizaţi. Închideţi.

Acum în Moldova sunt în derulare numai trei programe pentru tineri şi tineri specialiştii. Ştiţi care? Programul de susţinere tinerilor medici şi pedagogi, care a fost început de către comunişti, şi nivelul de finanţare acestui program practic a rămas neschimbat de atunci. Programul de abilitare economică a tinerilor, care a fost adoptat de către comunişti în 2008, şi finanţarea căruia este mult mai mică decît a fost prevăzută de către planul iniţial. Programul de acordare a locuinţelor pentru tineri, care tot a fost adoptat de către guvernarea comunistă în 2008. Aici trebuie să Vă reamintesc, stimaţi deputaţi, despre promisiunile făcute în plenul parlamentului în luna decembrie 2009, de dl Ioniţa şi dl. Dle ministru  Negruţi, cînd aţi tăiat suma de 57 mil. lei alocată pentru programul naţional de locuinţe, că această sumă se va regăsi în bugetul pentru anul 2010. Întrebaţi-vă stimaţi domni şi întrebaţi-i şi pe tinerii din Republica Moldova cîte case au primit ei în anul 2010?. Nici una. La fel va fi şi în anul 2011, şi în 2012.

Noi putem să comparăm şi alte cifre. Spre exemplu, realitatea optimizării a celor 376 de şcoli cu promisiunea de renovare a celor 500 de şcoli. Putem să comparăm realitatea faptului că 40 mii de copii nu frecventează şcoala cu promisiunea de a stopa abandonul şcolar. În urma urmei, putem să comparăm realitatea economiilor în suma de 10 mln lei pentru pedagogi prevăzută în proiectul bugetului, cu promisiuni de majorare pentru acestă categorie.

Dvs spuneti că nu sunt bani pentru educaţie şi tineret. Noi putem să Vă ajutăm să găsiţi bani. E simplu. E de ajuns să comparăm cum s-au majorat bugetele unor structuri de stat timp de 3 ani – din 2010 pînă la 2013. bugetul Parlamentului s-a majirat cu 33 mln lei. Bugetul Aparatului Preşsedintelui s-a majorat cu 8,6 mln lei. Bugetul Cancelariei de Stat s-a majorat cu 46 mln lei. Bugetul Curţii Constituţionale s’a majorat cu 5 mln lei. Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii s-a majorat cu 16 mln lei. Bugetul Curţii Supreme de Justiţie s-a majorat cu 16,9 mln lei. Bugetul Procuraturii Generale s-a majorat cu 60 mln lei. Bugetul Ministerului Finanţelor s-a majorat cu 264 mln lei.

Recunoaşteţi, domnii deputaţi din AIE, că banii în buget sunt. Recunoaşteţi că promisiunile Dvs sunt mult mai mult plăcute decît realitatea dură care Dvs doriţi să aprobaţi astăzi. Recunoaşteţi că Dvs pur şi simplu nu aveţi nevoie de tineret activ in Moldova. Fracţiunea PCRM nu va susţine aşa buget.

Зелёный «обратный отсчёт»: Молодёжная организация ЛДПМ отстаивает права молодёжи в Европе и не замечает уничтожения молодёжной и образовательной политики у себя дома.

octombrie 16, 2012

статья в он-лайн газете „Пульс”, 16.10.2012

Накануне парламентских выборов 5 апреля 2009 года из числа молодежных организаций, наиболее активно выступавших против «восьмилетнего тоталитарного коммунистического режима», была молодежная организация Либерально-демократической партии. По мере приближения к часу икс на центральной улице Кишинева мелькало всё больше зеленых шарфиков. Их основной месседж, впрочем, как и у других тогдашних оппозиционеров, был обращен к молодежи. Мол, выгоним коммунистов — и жизнь наладится. По прошествии трех лет уже можно подводить итоги, насколько она наладилась. Информация с официального сайта ЛДПМ поможет сделать нам детальный анализ соотношения между обещаниями и реальностью.

Официально молодежная организация появилась у ЛДПМ 15 ноября 2008 года. Тогда делегаты съезда говорили об ограниченном доступе к образованию, об отсутствии адекватных социальных молодежных программ, критиковали сомнительное качество образования. Основательной критике молодые либерал-демократы подвергли инициативу Года молодежи. По их мнению, эта идея явилась простым предвыборным лозунгом коммунистов, и не более того. Либерально-демократическая молодежь пообещала ситуацию кардинально исправить в случае прихода к власти своих партийных боссов.

И дальше — пошли акции протеста. Они протестовали в поддержку подписания договора о малом трафике с Румынией. Они протестовали в поддержку телеканала Pro-TV. Они проводили флешмобы по дискредитации Года молодежи. Наконец, самой запомнившейся была акция, начавшаяся 23 января 2009 года. И название звучное придумали — «Обратный отсчет коммунистического правления».

По иронии судьбы, молодые либерал-демократы еще в январе предсказали конечный пункт данной акции — 7 апреля. Стоит напомнить, что все эти акции протеста проходили во вполне себе демократической обстановке, без повесток в суд на имя неугодных, без давления и преследования участников манифестаций, в отличие от «демократических» наездов власти на мирные манифестации пост-2009.

«Выбери меня — выбери меня!»

Главный обладатель зеленого шарфика тем временем не спал и вносил свою лепту в дело привлечения молодежи в свои ряды. В предвыборную платформу ЛДПМ были включены пункты с конкретными посылами.

Так, среди обещаний Филата накануне выборов 5 апреля значились программа жилья для молодежи и для молодых семей, программа доступного социального жилья, выделение минимум 8 процентов ВВП на систему образования, привлечение молодых специалистов в сельские учебные заведения.

В преддверии 29 июля партийные лидеры ЛДПМ разошлись не на шутку. Они значительно увеличили список своих обязательств перед молодым электоратом. Так, они очень сильно озаботились тем, что по состоянию на 2009 год в 270 населенных пунктах Молдовы не было ни одного дошкольного учебного заведения.

Еще одна проблема, на которую ЛДПМ указывала тогда: около 1000 учеников не посещают школы.

Также не обошли либерал-демократы проблему того, что «менеджеры учебных заведений массово вынуждены вступать в ПКРМ, а параллельно воссоздаются пионерские и комсомольские организации» (цитата из программы).

В программе ЛДПМ значилось и уравнивание размера студенческой стипендии с минимальной зарплатой по экономике. Особый интерес представляет обещание открыть 200 новых детских садов и модернизировать как минимум 500 школ (!). А чтобы уменьшить разрыв между уровнем развития городских и сельских школ, команда ЛДПМ пообещалась выработать и внедрить национальную программу по восстановлению образования в сельской местности (!!). А заодно в случае прихода к власти зеленые шарфики обязались внедрить национальную программу по борьбе с непосещением школ.

Обещанного три года… не ждут

Чтение предвыборных обещаний Филата трехлетней давности вызывает много чувств. Сегодня министр образования — от ЛДПМ. Ректоры девяти государственных вузов — от ЛДПМ. Министр финансов — тоже из той конторы. Однако же в реальности в сфере молодежных политик и образования всё происходит наперекор предвыборным обещаниям этой партии и ее молодежного крыла. Наверное, единственное обещание, которое удалось выполнить в этой сфере, — укрепление стратегического партнерства между РМ и Румынией в сфере образования. В остальном — полный провал. Детсады и школы не то чтобы модернизируются — они вообще закрываются. Уровень непосещения школы вырос в десятки раз. О новых программах для молодежи ни слуху ни духу. Зато судьба старых программ известна: они закрыты по причине излишней «коммунистичности».

Уровень стипендии если и уравняется с минимальной зарплатой по экономике, то только в случае уменьшения зарплат. Ведь с 2009 года стипендии не повысились ни на один лей.

Сумма контрактов за обучение ежегодно стремительно растет, на радость «зеленым» ректорам. Бюджетные места стремительно сокращаются.

На страже знаний

И где же, спросите вы, молодежная организация правящей ЛДПМ? Ответ простой. Там же, где молодежные организации Демпартии и либералов. На семинарах и тренингах по подготовке себя, любимых, к занятию важных и теплых кресел. И они, не стесняясь, пишут открыто об этом на своих сайтах.

Согласно информации сайта ЛДПМ, с января 2012 года их молодежная организация провела аж три мероприятия для студентов. Судите сами, насколько они важны в нынешней ситуации и в сопоставлении с предвыборными обещаниями. Так вот, молодые либерал-демократы раздавали ко Дню влюбленных стихи Г. Виеру, показывали в общежитиях романтические фильмы (!), а также раздавали триколорные ленты и флажки ко Дню флага.

Все остальные мероприятие — внутренние тренинги для членов ЛДПМ о том, как стать лидером, как писать свое CV, как писать проекты и прочие окологрантовые дела.

И в качестве черного юмора от ЛДПМ. На сайте партии есть единственная новость, связанная с образованием. В ней содержится призыв поддержать петицию одной из студенческих организаций Европы. Суть петиции: призыв НЕ снижать расходы в госбюджете на образование в целях экономии! И это в то время, как, согласно проекту госбюджета, в 2013 году расходы на образование в Молдове снизятся на 16,5 процента по сравнению с 2012 годом.

Так где же революционный пыл молодежной либеральной демократии? В какой момент зеленые дубки осознали, что все их требования наивны и абсурдны? Когда им стало стыдно защищать права молодежи? И почему они не направят аналогичную петицию в адрес тех, кто сегодня уничтожает образовательную и молодежную политику их родной страны?

«Укрепление влияния»: молодежная организация Демпартии забыла о «порывах юности» и осваивает фешенебельные базы отдыха.

septembrie 30, 2012

статья в „Пульсе”, 26.09.2012

«Молодежь — наше будущее!» Этот лозунг активно использовался политическими партиями во время двух парламентских кампаний 2009 года. Тогдашняя оппозиция не скупилась на обещания. Всё самое лучшее — детям и молодежи. Образование — только качественное. Стипендии — только выше. Рабочие места — всем желающим молодым специалистам. На передовой антикоммунистической пропаганды тогда, в 2009 году, выступали молодежные организации правых политических партий. Они выходили на митинги, они возмущались «тоталитаркой» в социальных сетях, они ходили по общежитиям, они собирали подписи, они требовали, они обещали. Спустя три года от всего этого молодежного пыла не осталось и следа.

Демократическая лапша

Поразительно, но факт. Из интернет-ресурсов Демократической партии исчезла информация, ну хоть какой-то намек на ее предвыборные обещания во время парламентских кампаний 2009 года. Им не повезло, так как демократическая лапша 2009 года приготовления сохранилась на серверах других сайтов.
Так вот, демократы в преддверии выборов 5 апреля обещали рост студенческих стипендий до уровня минимальной потребительской корзины.
Студенческие общежития обязались модернизировать, а цены на проживание обязались строго контролировать.
Шла речь о скидке 25 процентов на межгородской транспорт для студентов, а также о создании студенческих столовых.
Записали в программу предоставление финансовой помощи в размере 5 тысяч леев со стороны государства для молодоженов, предоставление грантов до 100 тысяч леев на поддержку инициатив молодых предпринимателей, предоставление преференциального кредитования молодежи.
Молодым людям, открывшим свой первый бизнес-проект, обещали освобождение от подоходного налога на три года.
В предвыборную платформу руководство ДП также включило тезис о том, что расходы на систему образования должны составлять как минимум 8 процентов от ВВП.
Демократы пообещали разработать и принять Закон о статусе дидактических кадров с отдельной статьей о том, что зарплата дидактического работника не может быть меньше, чем средняя зарплата по экономике.
Перед досрочными выборами 29 июля у Демпартии изменился руководитель, но обещания остались прежними. Прошло три года. Пора бы глянуть, какие действия предпринимает молодежная организация Демократической партии для реализации столь серьезных обещаний.

Сайт о том, как молодые демократы работают…

Для этого зайдем на их официальный сайт. Для начала ознакомимся с презентацией этой молодежной организации. Молодые демократы и против алкоголя, и против табака, и даже высказывается призыв за право на равенство шансов. А вот тема студенчества и молодежной политики в презентации молодых демократов отсутствует. Пришлось поискать регламент функционирования организации, чтобы убедиться, что «ничто молодежное демократам не чуждо» и продвижение интересов молодежи всё же хоть и не на первых ролях, но фигурирует среди их задач.
При просмотре сайта искренне захотелось проверить, как молодые демократы борются вот уже в течение последних трех лет за исполнение обещаний их партии. Заходим в раздел «Фотографии». Последние фото с их мероприятий датируются 2011 годом. А последнее видео с мероприятия последователей Лупу так вообще было 1 апреля 2011 года.

…и о том, как отдыхают

Мне подумалось, что хотя бы новости помогут узнать о борьбе молодых демократов за социальную справедливость. Борьба, как выяснилось, заключается во времяпрепровождении на самых лучших базах отдыха под видом обучения политическому лидерству. Из последнего: 19 сентября были на базе отдыха в Унгенском районе. Чуть ранее были мероприятия в Сахарне, а также на самых лучших фешенебельных базах: IT Relax в Вадул-луй-Водэ и на базе в селе Иванча. Поразительное совпадение. Первая база принадлежит Министерству информационных технологий, которое возглавляет представитель Демпартии. Вторая база находится на балансе «Молдтелекома», который определенные лица (угадайте с трех раз, о ком речь) хотят обанкротить и приватизировать.
Судя по новостям на сайте молодых демократов, с начала этого года у них был очень насыщенный график работы. Они праздновали День влюбленных, дарили мэрцишоры 1 марта и цветы
8 Марта, один раз сыграли в мини-футбол и обучались премудростям политики в вышеозначенных заведениях.

Даешь молодежь?!

Покопавшись в архиве новостей сайта молодых демократов, нашла единственную новость за последние три года, в которой поднимается тема молодежной политики. Датируется она маем 2010 года и звучит как «Студенты без налогов — новая инициатива молодежи Демпартии». Всё хорошо, только что-то до обсуждения в парламенте это дело пока не дошло. Наверное, руководство парламента не одобряет.
Пока я думала, что бы означало такое безразличие к собственным обещаниям, между делом просмотрела еще парочку новостей сайта и… всё прояснилось. В мае 2011 года кандидат в примары Кишинева Валентина Булига встретилась с молодыми демократами. И сообщила, что среди главных приоритетов для молодежи — «благополучие и влияние».
Не исключено, что ряд молодежных «демократических» боссов во главе с бессменным вот уже сколько лет лидером организации Виктором Зубку получили и благополучие и влияние. Только вот что делать остальным 99 процентам молодых людей? У остальных же, как известно, за последние три года стипендия не выросла ни на один лей. Стоимость контракта для остальных растет, а количество бюджетных мест сокращается. Программа для молодых педагогов свернута. Программу для молодых бизнесменов разделила ту же участь. И так далее, и так далее.
Выводы очевидны. Молодежные организации с урчанием приступили к укреплению «влияния», своего личного, в качестве молодой поросли одной партии одного влиятельного человека. Все порывы на этом закончились.
Что же делать  «остальным»? Правильный рецепт давно известен. Его эффективно используют студенты Греции, Франции и других государств. Только протесты, флешмобы, акции неповиновения могут изменить ситуацию и напомнить власть имущим об их же собственных предвыборных обещаниях.

Последний звонок. 1 сентября не открылось 26 школ. На очереди — еще 350.

septembrie 12, 2012

моя статья в газете „Пульс”, 12 сентября 2012 г.

Согласно сообщениям СМИ, в этом году в Молдове закрыты 26 школ. Однако представители министерства до сих пор отказываются назвать конкретные населенные пункты, которые лишились школы. До сих пор не опубликовано ни одного решения местного совета, которое подтверждало бы факт законности закрытия учебного заведения. Сайт министерства вообще периодически не открывается, но даже в рабочем состоянии там нет ответов на вопросы, которые интересуют родителей, учителей и учеников. Более того, с официального сайта странным образом исчезла информация об итогах «оптимизации» за 2011 год. «Таинственность» представителей министерства и их партийных боссов можно легко объяснить. Они в шоке.

Вполне возможно, даже в истерике. Иностранные кредиторы исправно перечисляют власти очередные транши, но взамен они ждут выполнения обязательства правительства, в том числе по оптимизации. Напомним, что в июне 2011 года все три партии альянса в лице Филата, Лазэра, Дрэгуцану и Негруци послали официальное письмо на имя МВФ. Среди прочего в письме молдавские власти гарантировали кредиторам «внедрение реформы в образование». Имеется в виду закрытие школ и увольнение не менее 5600 учителей. И уже в июле 2011 года подоспело решение правительства, согласно которому, в течение трех лет планируется «реорганизовать и оптимизировать» 378 учебных заведений страны, а также 1044 класса в 514 учебных заведениях.

Вот власти подсчитали… и прослезились. На данный момент им удалось оптимизировать около 80 учебных заведений. Это явный недобор и отход от плана МВФ. Получается, что основная нагрузка по закрытию школ придется на 2013 год. Поэтому альянс срочно придумывает новые уловки, чтобы к январю 2014 года браво отчитаться перед своими благодетелями об оптимизации тех самых 378 школ.

Незаконные законы.

С начала этого года альянс активно разрабатывает и продвигает правительственные решения и законодательные акты, основная цель которых — добить систему образования и закрыть школы. Альянс и группа Додона убрали из закона определение минимального количества учеников в классе. Ранее лицейский класс должен был состоять из минимум 25–30 человек, в сельских школах — 20–25 человек. Теперь эти цифры исчезли из закона. Количество будет определяться ежегодно Министерством образования. И естественно, каждый год эта цифра будет увеличиваться как основание для оптимизации классов. В этом случае альянс (в очередной раз) пренебрег европейскими нормами, где количество 15 человек в классе является оптимальным для получения качественного образования.

Альянс и группа Додона законодательно закрепили, что «гимназия и лицей могут функционировать как окружные учебные заведения для учеников из двух и более населенных пунктов».

Альянс и группа Додона большинством голосов в парламенте утвердили новую систему финансирования учебных заведений. С января 2013 года эта система должна распространиться на все районы страны. В правительстве готово положение, которое объясняет сущность нового подхода. Ученики фигурируют в этом положении как «взвешенные учащиеся». Не будет достаточно «взвешенных учащихся» — не будет достаточного финансирования — не будет школы. Вот такая вот убийственная формула.

Альянс и группа Додона приняли изменения в Кодекс о труде о том, что администраторы учебных заведений имеют право прерывать трудовые соглашения с преподавателями, которым была установлена пенсия по возрасту. Учитывая, что параллельно закрываются все социальные программы для молодых педагогов, такая позиция осознанно ведет к уничтожению категории сельских учителей. Нет учителей — нет школы. Еще одна формула, правда, завуалированная.

Альянс и группа Додона забрали последние важные полномочия у местных советов первого уровня. С 1 января 2013 года сельские и городские советники будут лишены права решать судьбу собственной школы. На их попечении, по словам примара г. Сороки Елены Боднаренко, останутся только мусорки и кладбища. А вот будущее школ будут решать районные советы совместно с Министерством образования. Если и районные советники будут сопротивляться ликвидации школ, то у альянса останется последний туз. Они будут вынуждены передать стопроцентные полномочия в руки Министерства образования. Вот такая местная автономия.

Почему дети не ходят в школу?

Еще в прошлом году журналисты, ссылаясь на сотрудников офиса UNICEF в Молдове, писали, что школу не посещает каждый десятый ребенок. Министерство образования гневно отвергло эти данные.

Недавно уже Национальное бюро статистики озвучило, что около 40 тысяч несовершеннолетних в Молдове не посещают школы. А это уже — каждый восьмой ребенок. Министерство образования и от этой цифры открещивается. Спустя 60 лет после окончания войны на нашей родине снова появились дети, по возрасту соответствующие пятому классу, которые не умеют читать и писать.

Многие рассуждают, почему дети не ходят в школу. Это комплексный вопрос. Правильные ответы получаешь не в кабинетах, а на местах, в селе. Последние несколько недель, проведенные в селах Гагаузии, позволяют более объективно оценивать ситуацию. Когда встречаешь мать-одиночку, которая не отдает четвертого ребенка в школу, просто потому что нечем платить за аренду учебников, то всё становится понятно. Когда встречаешь многодетные семьи, у которых отняли компенсацию, то всё становится понятно. Когда элементарно не во что одеть ребенка в школу, то…

В общем, если в селе еще и последняя школа закрывается, то уж тем более в таких условиях количество учащихся увеличиваться не будет. Власти это понимают. Но вместо того, чтобы дать людям надежду, забирают последние крохи и заставляют родителей отправлять детей в «путешествие» в мир знаний… в другие населенные пункты.

Недавно по бетонной дороге в Гагаузию мы с коллегами стали свидетелями такого «путешествия» в Чимишлийском районе. В жаркий полдень по безлюдной трассе идет группа детей. Мы остановились, подошли к детям. Среди них — несколько малышей из детсада. Остальные — ребятишки с первого по четвертый классы. Нет ни одного взрослого. В селе Новый Сагайдак нет ни детсада, ни школы. До ближайшего села Порумбрень — три километра. По словам детей, иногда они ездят в школу на маршрутке. Но чаще всего им нет места в маршрутке, и они идут пешком туда и обратно, по шесть километров в день. Чаще всего места в маршрутке нет в зимнее время. По словам детей, их родители работают и не могут их сопровождать. В школе их не кормят (хотя, по закону, предусмотрено бесплатное питание в начальных классах). По словам ребят, ни разу ни одна машина, никто не остановился и не спросил, почему они сами «гуляют» по пустырю. С одной стороны, это плохо, так как свидетельствует о бездушии, безразличии людей. А с другой стороны, может, и лучше, что пока никто не останавливается. Мало ли педофилов у нас безнаказанно разгуливают.

Хватит ли тяги к знаниям у этих детишек и их родителей, чтобы продолжать такие ежедневные «туры» пешком в школу? Много ли времени понадобится власть имущим, чтобы выделить обещанный автобус для перевозки детей? Вопросов много. Но однозначно, что допускать такие случаи — это преступление.

Противоядие оптимизации.

Ряд пунктов из проголосованных альянсом и группой Додона законов уже были опротестованы Партией коммунистов в Конституционном суде. Ряд пунктов еще будут опротестованы в ближайшее время. Однако абсолютно понятно, что главное противоядие оптимизации — это реакция родителей, педагогов, жителей, местных органов власти. Если будет совместный отпор закрытию школы, значит, учебное заведение можно отстоять. Примеры уже есть, и их достаточно. Люди объединяются на сельском, городском уровне и заявляют о гибельной сущности оптимизации. В ряде случаев такие заявления и решения советов первого уровня звучат, вне зависимости от партийной принадлежности. Ведь если закрывают школу в селе, то страдают не только местные коммунисты, но и демократы, либерал-демократы.
Филату и компании легко было подписать письмо в адрес МВФ. Но вот нелегко им уговорить своих сторонников на местах голосовать за медленную смерть родного села. Поэтому и хотят с января 2013 году отдать право голоса районным советам в надежде, что там будет легче под шумок провернуть вопросы об оптимизации. Поэтому и применяют финансовый шантаж по отношению к местным органам власти. Мол, не закроете сейчас — мы вам по новой формуле выдадим по нулям.

Говорят, нет денег на финансирование. Но ведь власти нашли деньги для единственной русской гимназии в городе Криуляны. Нашли, так как большинство в городском совете от ПКРМ приняли решение: гимназию закрыть не позволим. Нашли, так как родители собирались отдать детей в Приднестровье. Точно так же, «вдруг», власти нашли деньги на финансирование в селе Фырлэдены Каушанского района. Точно так же благодаря решению большинства от ПКРМ в горсовете Басарабяска в местной русской гимназии прошел первый звонок, в русском лицее имени Гоголя сохранили набор в лицейские классы.

Молдавскому обществу пора осознать: сегодня не отстаивать будущее наших детей — это преступление. Тем более это можно делать. Единичные случаи это доказывают. Не исключено, что именно из-за давления общественности, позиций педагогов, протестов родителей власть запаздывает с планом «оптимизации». А если для защиты среднего образования объединятся все, то тогда, уверена, мы сможем полностью сорвать план власти.

Греческие дискуссии: антикоммунизм в Республике Молдова — в центре внимания левой Европы.

august 11, 2012

моя статья в газете „Пульс” от 25.07.2012

17–22 июля в греческом городе Портария прошел летний университет Партии европейских левых (ПЕЛ). Ситуация в Молдове стала предметов отдельной дискуссии. Самый главный вопрос от наших европейских товарищей: как молдавские коммунисты борются в условиях тотального прессинга, официальной фальсификации истории и поддержки Запада политики властей и как мы, молдавские коммунисты, конкретно будем защищать ценности абсолютного большинства общества в ближайшем будущем.

В этом году — беспрецедентное количество участников: 400 левых активистов из 25 стран мира. За несколько дней работы было организовано шесть пленарных сессий и 22 тематических семинара. Это — помимо неофициальных и спонтанных мероприятий и дискуссионных клубов.
Молдавские коммунисты с 2007 года принимают участие во всех подобных мероприятиях Партии европейских левых. У Партии коммунистов у самой есть опыт проведения летнего университета. Представители нашей партии занимают ответственные должности в общеевропейской левой партии: Григорий Петренко является вице-председателем ПЕЛ, а Александр Рошко — руководителем молодежного крыла ПЕЛ — Европейской сети левой демократической молодежи.
Делегация ПКРМ во все годы — одна из наиболее молодых и многочисленных. Исключением не стало и мероприятие в Греции.
Молдавский шок для европейских левых

Один из семинаров мероприятия был посвящен теме идеологической борьбы за историю и методам противостояния историческому ревизионизму. Мне как приглашенному лектору представилась возможность рассказать о происходящем в Молдове трехлетнем беспределе и недавнем решении о запрете коммунистических символов. В подготовленный заранее анализ молдавских событий по ходу пришлось вносить новые примеры диктатуры правящего альянса.
Уже в Греции я узнала об аресте руководства моего родного района Басарабяска.
Сказать, что наши европейские коллеги были в шоке от того, что 12 июля в Молдове были запрещены серп и молот, — значит не сказать ничего. Как, к примеру, может не изумляться Левая партия Германии, которая имеет 76 депутатов в немецком парламенте, 178 представителей в региональных парламентах и 8 депутатов в Европарламенте? Ведь в Германии под государственным надзором находятся более 500 памятников советским Воинам-Освободителям с соответствующей символикой — серп, молот и красная звезда. В 300 метрах от Бундестага находится знаменитый памятник Советскому солдату, рядом с которым — два танка Т-34 и две пушки, принимавшие участие в битве за Берлин. На экспозиции внутри самого немецкого парламента — фотографии празднующих Победу солдат Красной армии.
В центре Берлина — памятник К. Марксу и Ф. Энгельсу, на карте города — улицы К. Маркса, Р. Люксем-бург, К. Либкнехта.

Как может не удивляться «Сириза», коалиция радикальных левых Греции, которая заставила понервничать европейских власть имущих во время последних греческих парламентских выборов? В коалицию «Сириза» вошли более десяти партий и организаций, идеологией которых является коммунизм и демократический социализм. Сейчас они представлены в парламенте Греции 71 депутатом, набрав беспрецедентные 27 процентов голосов избирателей. Ведь в 2005 году в одном из районов Афин по инициативе местного муниципалитета был установлен памятник Советским воинам, погибшим на территории Греции в период с 1941 по 1945 год.
Как могут быть не шокированы французские коммунисты, у которых большое представительство в местных органах власти, 10 депутатов национального парламента, а ее лидер Пьер Лоран является президентом Партии европейских левых? Ведь среди национальных героев Франции — украинец Василий Порик, лейтенант Советской армии, участник движения Сопротивления во Франции. А в Париже установлен памятник Советским партизанам, как и сотни других мемориалов Советским воинам по Франции.
Как может не удивляться Коммунистическая партия Испании, третья по размерам политическая партия Испании, у которой большое влияние на крупнейший профсоюз страны? Ведь по всей Испании установлено большое количество монументов в честь советских добровольцев, участников антифашисткой борьбы во время испанской гражданской войны. Это памятник советским военным в Мадриде, памятные знаки советским добровольцам в разных городах страны по инициативе местных властей, памятник советским летчикам в Толедо и другие.
Примеры можно продолжить. Представители Коммунистической партии Австрии напомнили о памятнике Советскому солдату в Вене, с надписью «Вечная слава героям Красной армии… за свободу и независимость народов Европы». Коммунисты Бельгии посоветовали посетить в Брюсселе не только европейские институты, но и мемориал Советской армии, находящийся поблизости от штаб-квартиры НАТО. Коммунисты Италии говорили о памятниках в Италии, в частности, о памятнике Советским воинам в Милане.
Как объяснить французским, немецким, греческим, испанским, австрийским, бельгийским товарищам почему во Франции, Германии, Греции, Испании можно, а в Молдове нельзя?
Пример борьбы

Самый главный вопрос от наших европейских товарищей: как молдавские коммунисты борются, сохраняют общественную поддержку в условиях тотального прессинга, официальной фальсификации истории и поддержки Запада политики властей? Ответы мы нашли совместным анализом ситуации. Народ нас поддерживает благодаря простому сравнению: социально-экономическая политика ПКРМ у власти и нынешнего альянса. Благодаря непрекращающемуся процессу модернизации партии, омоложению ее состава и руководящих органов. Благодаря объективной оценке советского прошлого, без перегибов и осуждения негативной практики сталинского режима. Наконец, благодаря тому, что ПКРМ — единственная крупная политическая сила, выступающая за молдавскую государственность и фактически единственная организованная сила, являющаяся в настоящее время гарантом государственности.
Признаться, этот последний пункт еще больше удивил наших европейских коллег. В Европе нет примеров, когда бы местная политическая элита выступала за ликвидацию собственного государства и присоединение к соседу. Так, коллеги из Франции никак не могли понять, как так получается, что в Париже молдаване работают по румынским паспортам, а Евросоюз уклоняется от комментирования фактов открытого «наезда» члена ЕС — Румынии — на право определения идентичности и самоназвания языка независимого государства.
Фальсификация истории ведется во многих странах Европы под предводительством правых правительств. Однако в Молдове исторический ревизионизм принял форму борьбы с самой крупной партией страны. Демократия как раз в том и состоит, чтобы граждане имели право выбора. Граждане выбирают, какой телеканал смотреть, а какому не доверять. Граждане выбирают, к какому памятнику возлагать цветы, а какой отправлять на свалку истории. Граждане выбирают, за какой символ им голосовать, какой продвигать, какой прикреплять к груди и рисовать на настенных граффити.
Общая повестка дня

Из Греции я вынесла четкое ощущение, что наши европейские товарищи солидарны с нами и готовы предоставить любую возможную помощь. Начать можно с серии интервью в молдавской прессе с представителями коммунистических партий Европы. Представители «Транформ-Европа», европейской сети альтернативного мышления и политического диалога, сообщили о своем намерении создать группу европейских экспертов и ученых по вопросам истории. Представители фонда Розы Люксембург изъявили желание печатать аналитические статьи по ситуации в Молдове. Активисты разных партий могут и готовы приезжать к нам в Молдову с символикой своих партий. Вот интересно, маразм запрета на использование в Молдове серпа и молота распространяется и на коммунистические партии демократической Европы? Что могут предъявить Гимпу, Лупу и Филат представителю европейской партии с майкой с изображением серпа и молота? Или с майкой с изображением памятника в Берлине с серпом и молотом?
От общения с нами европейские левые, надеюсь, вынесли не менее ясное понимание того, что молдавские коммунисты от символов солидарности, труда и братства, героической истории не откажутся. Борьба продолжается!

Время дешёвого пиара прошло. Молодежь требует от альянса исполнения предвыборных обещаний

iulie 4, 2012

моя статья в газете „Пульс”, 4 июля 2012.

25–26 июня в Кишиневе прошел Национальный форум молодежи. Его участниками стали 120 молодых людей, делегатов со всех районов страны. Это мероприятие было организовано восточно-европейским фондом в рамках проекта «Участие молодежи в Молдове» и стало продолжением 36 публичных дебатов в области молодежной политики, организованных в каждом районе страны, и 4 региональных форумов молодежи, прошедших за период с января по апрель 2012 года.

Признаться, когда мы с коллегой, депутатом Зурабом Тодуа шли на дискуссию с участниками этого мероприятия, настрой был двояким. С одной стороны, всем понятны и известны основные проблемы молодежи, которые с 2009 года стали стремительно разрастаться и усугубляться. На первый взгляд, казалось, что вроде такой формат мероприятия должен содействовать выработке общих подходов молодежи, власти и оппозиции в вопросе продвижения молодежных инициатив.

(more…)